Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»

Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»


Експертиза матеріалів, речовин та виробів

8.10.1 Дослідження наявності пестицидів у навколишньому середовищі
Основними завданнями експертизи встановлення наявності пестицидів у навколишньому середовищі є:
● встановлення належності пестицидів до стандартизованої групи (виробничої, хімічної, гігієнічної тощо) відповідно до існуючої класифікації;● встановлення спільної (різної) родової (групової) належності, єдиного джерела походження, належності до єдиної маси тощо;● встановлення факту забруднення навколишнього середовища (ґрунту, води, рослин тощо) пестицидами.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
● Чи є дана речовина пестицидом? Якщо так, яким саме?● Чи містяться в зразках рослин (ґрунту, води) пестициди?● Чи мають спільну родову (групову) належність надані зразки пестицидів?● До якої групи небезпеки згідно з гігієнічною класифікацією належать надані зразки пестицидів?● Чи дозволено використання в Україні наданих пестицидів?