8-A, Zolochivska St., Kharkiv, UA-61177

Tel: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

National Scientific Center «Ноn. Prof. М.S. Bokarius Forensic Science Institute»

8-A, Zolochivska St., Kharkiv, UA-61177

Tel: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

National Scientific Center «Ноn. Prof. М.S. Bokarius Forensic Science Institute»

Експертиза матеріалів, речовин та виробів

8.10.1 Дослідження наявності пестицидів у навколишньому середовищі
Основними завданнями експертизи встановлення наявності пестицидів у навколишньому середовищі є:

● встановлення належності пестицидів до стандартизованої групи (виробничої, хімічної, гігієнічної тощо) відповідно до існуючої класифікації;
● встановлення спільної (різної) родової (групової) належності, єдиного джерела походження, належності до єдиної маси тощо;
● встановлення факту забруднення навколишнього середовища (ґрунту, води, рослин тощо) пестицидами
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
● Чи є дана речовина пестицидом? Якщо так, яким саме?
● Чи містяться в зразках рослин (ґрунту, води) пестициди?
● Чи мають спільну родову (групову) належність надані зразки пестицидів?
● До якої групи небезпеки згідно з гігієнічною класифікацією належать надані зразки пестицидів?
● Чи дозволено використання в Україні наданих пестицидів?