Адреса: м. Харків, вул. Золочівська 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»

Адреса: м. Харків, вул. Золочівська 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»

Наукова діяльність

Illustration

Королі та королеви судової експертизи

У моногрфії викладено загальну характеристику історичного розвитку й сучасної діяльності наукової установи. Подано інформацію щодо становлення, розвитку та сьогодення установи (1923—2023 рр.), вдосконалення судово-експертної діяльності науковими працями співробітників та поширення напрямів експертних досліджень.

Illustration

Актуальні питання судової експертизи і криміналістики

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 100-річчя Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса»

Illustration

Актуальні питання судової експертизи і криміналістики

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції з нагоди ювілеїв видатних учених:
95-річчя від дня народження Л. Ю. Ароцкера
(«Ароцкерівські читання») і 105-річчя від дня народження
М. В. Салтевського

Illustration

Воєнні злочини російських агресорів

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» бере участь у фіксуванні наслідків злочинної діяльності окупантів у місті Ізюм Харківської області. Експерти Центру здійснюють відбір зразків ДНК для проведення експертиз, ідентифікації тіл загиблих у місцях масових поховань із метою створення доказової бази на підтвердження воєнних злочинів російських катів. Оперативне та якісне виконання відбору зразків стало можливим завдяки використанню новітнього обладнання — мобільної лабораторії французького виробництва TRACIP, переданої Україні французькою стороною.

Illustration

War crimes of Russian aggressors

National Scientific Center «Hon. Prof. M. S. Bokarius Forensic Science Institute» participates in fixing consequences of criminal activities of the occupiers in the city of Izium, Kharkiv oblast. Forensic experts of the Center carry out selection of DNA samples for examinations, identification of corps in mass burials with the aim of creating an evidence base to confirm the war crimes of Russian executioners. Prompt and high-quality performance of sample selection became possible thanks to the use of the latest equipment, namely: French TRACIP mobile laboratory transferred to Ukraine by France.

Illustration

Актуальні питання судової експертизи і криміналістики

Збірник містить матеріали, у яких висвітлено сучасні проблеми судової експертології та криміналістики. Розглянуто проблеми криміналістики та нормативно-правового регулювання сфери експертного забезпечення правосуддя, методології та методики судової експертизи, а також проаналізовано українсько-латвійський науково-дослідний проєкт «Відкритий освітній ресурс: Судова експертиза».

Illustration

Судові експертизи в адміністративному провадженні

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні, процесуальні та методичні питання судової експертизи в адміністративному провадженні. Висвітлено роль судового експерта як суб’єкта судово-експертної діяльності. Поданий матеріал адаптовано до вимог сучасного законодавства.

Illustration

Дослідження об’єктів живопису та творів з кераміки

Методичні матеріали призначено для працівників державних спеціалізованих установ, які здійснюють судово-експертну діяльність на підставі законодавства України, і визначають послідовність дій експерта під час дослідження об’єктів живопису та творів із кераміки.

Illustration

Теоретико-правові засади судово-експертних досліджень у справах про банкрутство підприємтсва


Illustration

Класифікація судових експертиз

У монографії на рівні комплексного підходу досліджено класифікацію судових експертиз, рекомендовано шляхи вирішення проблем, що виникають під час розроблення класифікації судових експертиз. Окреслено чіткі межі окремих класів, родів, видів, підвидів судових експертиз і експертних спеціальностей та визначено основні критерії розмежування цих категорій.

Illustration

Експертне дослідження нещасних випадків, пов'язаних із невиконанням виробничих технологічних вимог

Розроблено алгоритм вирішення завдань щодо встановлення наявності джерел і чинників небезпеки та їх здатності ініціювати виникнення надзвичайної ситуації.

Illustration

Проблеми реформування базового законодавства України з питань експертного забезпечення правосуддя

У збірнику матеріалів круглого столу висвітлено актуальні проблеми назрілих змін щодо базового законодавства про судову експертизу: вимог до суб’єктів судово-експертної діяльності, порядку фінансування державних спеціалізованих установ судових експертиз, державної атестації методик проведення судових експертиз тощо.

Illustration

Науковці вищої кваліфікації Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса"

У виданні подано узагальнені відомості про науковців вищої кваліфікації — докторів наук, професорів, кандидатів наук (докторів філософії), старших наукових співробітників, старших дослідників та доцентів, які працювали або нині працюють у Національному науковому центрі «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса».

Illustration

Музеї Національного наукового центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса"

Музей є одним із джерел історії, де можна зустрітися з минулим, побачити сьогодення та зазирнути в майбутнє. Він зберігає та відтворює загальнолюдську пам’ять, є своєрідним літописом часу. Він створює у відвідувачів уявлення про нескінченність, безперервність історії, висвітлює найвидатніші постаті попередніх епох.
Останнє є можливим завдяки інформаційному аспекту музейних експонатів, оскільки кожний із них — неповторне джерело інформації та відбиток своєї доби.

Illustration

MUSEUMS OF NATIONAL SCIENTIFIC CENTER "HON. PROF. M. S. BOKARIUS FORENSIC SCIENCE INSTITUTE "

The memory of the past significantly influences our future, therefore the leadership of the Institute actively supports and stimulates the development of the museums.
The museum is one of the sources of history, where it is possible to meet with the past, see the present and look to the future. It preserves and reproduces human memory, is a kind of chronicle of time. The museum gives in visitors the impression of infinity, continuity of history gets covered by the most prominent figures of previous eras. The latter is possible only with the help of the informational aspect of the museum exhibits since each of them is a unique source of information and imprint of its era.

Illustration

БОЙОВІ СОКИРИ

У монографії досліджено види бойових сокир різних часів, їхні конструктивні особливості залежно від регіону, наведено класифікацію сокир.

Illustration

Особливості підготовки матеріалів для призначення судових експертиз

Навчальний наочний посібник для працівників правоохоронних органів

Illustration

Актуальні питання судової експертизи і криміналістики

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М. С. Бокаріуса

Illustration

Столітній шлях судової експертизи України (1918–2018 рр.)

Наукове видання присвячене знаменній історичній події нашої держави — 100-річчю проголошення незалежності Української Народної Республіки із прийняттям IV Універсалу Української Центральної Ради, яким проголошено наступне: «Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого незалежною, вільною, суверенною державою українського народу».

Illustration

До 150-річчя з дня народження Заслуженого професора Миколи Сергійовича Бокаріуса


Illustration

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики

Висвітлення сучасних теоретико-прикладних проблем криміналістики, проведення різних видів судових експертиз, застосування спеціальних знань у судочинстві, юридичної освіти та підготовки кадрів - судових експертів.

Illustration

Архів кримінології та судових наук

Висвітлення сучасних теоретико-прикладних проблем криміналістики, проведення різних видів судових експертиз, застосування спеціальних знань у судочинстві, юридичної освіти та підготовки кадрів - судових експертів тощо.

Illustration

Положення про атестацію здобувачів ступеня доктора філософії

МІіністерство юстицій України Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса»

Illustration

Проценко Анна Миколаївна

Склад разової ради (ВІДКРИТИ)Дисертація -Проценко А.М. (ВІДКРИТИ)Дисертація - Validation_R (ВІДКРИТИ)Відгук рецензента Сімакової-Єфремян Е.Б. (ВІДКРИТИ)Відгук рецензента Сімакової-Єфремян Е.Б. - Validation_R (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Пирога І. В. - (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Пирога І. В. - Validation_R (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Гусєвої В.О. - (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Гусєвої В.О. - Validation_R (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Шевчука В.М. - (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Шевчука В.М. - Validation_R (ВІДКРИТИ)Протокол накладання електронної печатки (ВІДКРИТИ)Відео захисту дисертації з електронною печаткою (ЗАВАНТАЖИТИ)Рішення разової спеціалізованої ради (ВІДКРИТИ)

Illustration

Мєшков Олег Олегович

Склад разової ради (ВІДКРИТИ)Дисертація - Мєшков О.О. (ВІДКРИТИ)Дисертація - Validation_R (ВІДКРИТИ)Відгук рецензента Попович І.М. - (ВІДКРИТИ)Відгук рецензента Попович І.М. - Validation_R (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Гусєвої В.О. - (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Гусєвої В.О. - Validation_R (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Пирога І.В. - (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Пирога І.В. - Validation_R (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Шевчука В. М. - (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Шевчука В. М. - Validation_R (ВІДКРИТИ)Протокол накладання електронної печатки (ВІДКРИТИ)Відео захисту дисертації з електронною печаткою (ЗАВАНТАЖИТИ)Рішення разової спеціалізованої ради (ЗАВАНТАЖИТИ)

Illustration

Овсянникова Інесса Михайлівна

Склад разової ради (ВІДКРИТИ)Дисертація - Овсянникова І.М. (ВІДКРИТИ)Дисертація - Validation_R (ВІДКРИТИ)Відгук рецензента Хоши В.В. - (ВІДКРИТИ)Відгук рецензента Хоши В.В. - Validation_R (ВІДКРИТИ)Відгук рецензента Агапової О.В. - (ВІДКРИТИ)Відгук рецензента Агапової О.В. - Validation_R (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Криворучко Л.С. - (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Криворучко Л.С. - Validation_R (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Шевчука О. М. - (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Шевчука О. М. - Validation_R (ВІДКРИТИ)Протокол накладання електронної печатки (ВІДКРИТИ)Відео захисту дисертації з електронною печаткою (ЗАВАНТАЖИТИ)Рішення разової спеціалізованої ради (ВІДКРИТИ)

Illustration

Дементьєв Микола Володимирович

Склад разової ради (ВІДКРИТИ)Дисертація - Дементьєв М.В. (ВІДКРИТИ)Дисертація - Validation_R (ВІДКРИТИ)Відгук рецензента Петрової І.А. - (ВІДКРИТИ)Відгук рецензента Петрової І.А. - Validation_R (ВІДКРИТИ)Відгук рецензента Попович І.М. - (ВІДКРИТИ)Відгук рецензента Попович І.М. - Validation_R (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Гусєвої В.О. - (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Гусєвої В.О. - Validation_R (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Пирога І.В. - (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Пирога І.В. - Validation_R (ВІДКРИТИ)Протокол накладання електронної печатки (ВІДКРИТИ)Відео захисту дисертації з електронною печаткою (ЗАВАНТАЖИТИ)Рішення разової спеціалізованої ради (ЗАВАНТАЖИТИ)

Illustration

Адамов Федір Павлович

Склад разової ради (ВІДКРИТИ)Дисертація - Адамов Ф.А. (ВІДКРИТИ)Дисертація - Validation_R (ВІДКРИТИ)Відгук рецензента Петрової І.А. - (ВІДКРИТИ)Відгук рецензента Петрової І.А. - Validation_R (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Гусєвої В.О. - (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Гусєвої В.О. - Validation_R (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Коваль А.А. - (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Коваль А.А. - Validation_R (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Шевчука В.М. - (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Шевчука В.М. - Validation_R (ВІДКРИТИ)Протокол накладання електронної печатки (ВІДКРИТИ)Відео захисту дисертації з електронною печаткою (ЗАВАНТАЖИТИ)Рішення разової спеціалізованої ради (ЗАВАНТАЖИТИ)

Illustration

Положення про раду молодих учених при Національному Науковому Центрі "Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С Бокаріуса" Міністерства юстиції України