Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»

Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»


У Київському відділенні ННЦ ІСЕ проводяться 18 видів судових експертиз за 23 експертними спеціальностями:

➢ Почеркознавча та лінгвістична експертиза:1.1 Дослідження почерку і підписів ➢ Технічна експертиза документів:2.1 Дослідження реквізитів документів2.3 Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів ➢ Експертиза матеріалів, речовин та виробів:8.7 Дослідження спиртовмісних сумішей8.11 Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин ➢ Експертиза безпеки життєдіяльності:10.5 Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці ➢ Будівельно-технічна експертиза:10.6 Дослідження обʼєктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів
➢ Земельно-технічна експертиза:10.7 Розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками
➢ Компʼютерно-технічна експертиза:10.9 Дослідження компʼютерної техніки та програмних продуктів
➢ Оціночно-будівельна експертиза:10.10 Визначення оціночної вартості будівельних обʼєктів та споруд
➢ Оціночно-земельна експертиза:10.14 Оцінка земельних ділянок
➢ Гірничотехнічна експертиза:10.15 Дослідження причин та наслідків надзвичайних подій у гірничій промисловості та в підземних умовах
➢ Телекомунікаційна експертиза:10.17 Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів ➢ Електротехнічна експертиза:10.18 Дослідження технічної експлуатації електроустаткування ➢ Інженерно-екологічна експертиза:10.19 Дослідження обставин та організаційно-технічних причин і наслідків впливу техногенних джерел на обʼєкти довкілля ➢ Експертиза з питань землеустрою:10.20 Дослідження з питань землеустрою ➢ Економічна експертиза:11.1 Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності11.2 Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій11.3 Дослідження документів фінансово-кредитних операцій ➢ Товарознавча експертиза:12.1 Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів ➢ Експертиза обʼєктів інтелектуальної власності:13.1.2 Дослідження, повʼязані з компʼютерними програмами і компіляціями даних (базами даних)13.8 Дослідження, повʼязані з комерційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями ➢ Мистецтвознавча експертиза:15.1 Мистецтвознавчі дослідження

Купріянова Анастасія Олександрівна

Завідувач відділення

Адреса:

03118, м. Київ, вул. Костанайська,6

Телефон:

(068) 397-95-77

E-mail

au.gro.esicnn%40viyk

Illustration