Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»

Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»


Вчена рада

Вчена рада працює у складі, кількість членів якого затверджена Статутом ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України з правом голосу, із яких співробітники мають науковий ступінь доктора наук, доктора філософії або кандидата наук, та учені звання професора, старшого дослідника, старшого наукового співробітника або доцента.