Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»

Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»


У Сумському вiддiленнi ННЦ ІСЕ проводяться 17 видiв судових експертизза 27 експертними спецiальностями:

➢ Почеркознавча та лiнгвiстична експертиза: 1.1 Дослiдження почерку i пiдписiв 1.2 Лінгвістичне дослідження мовлення
➢ Технічна експертиза документів:2.1 Дослiдження реквiзитiв документiв2.3 Дослiдження друкарських форм та iнших засобiв виготовлення документів
➢ Експертиза зброї: 3.3 Дослідження холодної зброї
➢ Трасологічна: 4.2 Дослідження знарядь, агрегатів, інструментів і залишених ними слідів, ідентифікація цілого за частинами4.3 Криміналістичне дослідження транспортних засобів4.4 Дослідження ідентифікаційних номерів та рельєфних знаків4.6 Дактилоскопічні дослідження
➢ Інженерно-транспортна:10.1 Дослідження обставин дорожньо-транспортної пригоди10.2 Дослідження технічного стану транспортних засобів10.4 Транспортно-трасологічні дослідження
➢ Експертиза безпеки життєдiяльностi: 10.5 Дослiдження причин та наслiдкiв порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці
➢ Будiвельно-технiчна експертиза:10.6 Дослiдження об'єктiв нерухомостi, будiвельних матерiалiв, конструкцiй та вiдповiдних документiв
➢ Земельно-технiчна експертиза:10.7 Розподiл земель та визначення порядку користування земельними дiлянками
➢ Комп'ютерно-технiчна експертиза:10.9 Дослiдження комп'ютерної технiки та програмних продуктiв
➢ Оцiночно-будiвельна експертиза:10.10 Визначення оцiночної вартостi будiвельних об'єктiв та споруд
➢ Оцiночно-земельна експертиза:10.14 Оцiнка земельних дiлянок
➢ Електротехнiчна експертиза:10.18 Дослiдження технiчноi експлуатацiї електроустаткування
➢ Експертиза з питань землеустрою:10.20 Дослiдження з питань землеустрою
➢ Економiчна експертиза:11.1 Дослiдження документiв бухгалтерського, податкового облiку i звiтностi11.2 Дослiдження документiв про економiчну дiяльнiсть пiдприємств i органiзацiй11.3 Дослiдження документiв фiнансово-кредитних операцiй
➢ Товарознавча експертиза:12.1 Визначення вартостi машин, обладнання, сировини та споживчих товарiв12.2 Визначення вартості дорожніх транспортних засобів, розмір збитку, завданого власнику
➢ Експертиза у сфері інтелектуальної власності13.1.2 Дослідження, пов'язані з комп'ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних)
➢ Психологічна:14.1 Психологічні дослідження

Савченко Ірина Олександрівна

Завідувач відділення

Адреса:

40000, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 27

Телефон:

(0542) 70-19-27, (0542) 70-19-28

E-mail:

au.gro.esicnn%40ymus

Illustration