Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»

Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»


У Полтавському вiддiленнi ННЦ ІСЕ проводяться 15 видiв судових експертиз за 22 експертними спецiальностями:

➢ Почеркознавча та лiнгвiстична експертиза:1.1 Дослiдження почерку i пiдписiв1.2 Лінгвістичне дослідження мовлення
➢ Технiчна експертиза документiв:2.1 Дослiдження реквiзитiв документiв2.3 Дослiдження друкарських форм та iнших засобiв виготовлення документів
➢ Інженерно-транспортна експертиза:10.1 Дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод10.2 Дослідження технічного стану транспортних засобів10.3. Дослідження деталей транспортних засобів10.4. Транспортно-трасологічні дослідження
➢ Експертиза безпеки життєдiяльностi:10.5 Дослiдження причин та наслiдкiв порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці ➢ Будівельно-технічна експертиза:10.6 Дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів
➢ Земельно-технiчна експертиза: 10.7 Розподiл земель та визначення порядку користування земельними дiлянками
➢ Оціночно-будівельна експертиза:10.10 Визначення оціночної вартості будівельних об’єктів та споруд ➢ Оцiночно-земельна експертиза: 10.14 Оцiнка земельних дiлянок
➢ lнженерно-екологiчна експертиза: 10.19 Дослiдження обставин та органiзацiйно-технiчних причин i наслiдкiв впливу техногенних джерел на об'єкти довкiлля ➢ Експертиза з питань землеустрою: 10.20 Дослiдження з питань землеустрою ➢ Економiчна експертиза:11.1 Дослiдження документiв бухгалтерського, податкового облiку i звiтностi11.2 Дослiдження документiв про економiчну дiяльнiсть пiдприємств i органiзацiй11.3 Дослiдження документiв фiнансово-кредитних операцiй ➢ Товарознавча експертиза:12.1 Визначення вартостi машин, обладнання, сировини та споживчих товарiв
➢ Транспортно-товарознавча експертиза:12.2 Визначення вартості колісних танспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу
➢ Експертиза військового майна12.5 Оцінка майна і техніки військового призначення та озброєння ➢ Психологічна експертиза: 14.1 Психологічні дослідження

Воробйова Олена Юріївна

В.о. завідувача відділення

Адреса:

36004, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 47

Телефон:

(0532) 57-21-07

E-mail:

au.gro.esicnn%40avatlop

Illustration