Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»

Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»


Авіаційно-технічна експертиза

10.25 Дослідження авіаційних подій та інцидентів
Основними завданнями авіаційно-технічної експертизи є:
● встановлення умов безпечного застосування повітряних суден (далі – ПС) згідно з вимогами нормативно-технічних документів;● визначення відповідності фактичних умов експлуатації та застосування ПС нормативним вимогам;● установлення механізму настання авіаційної події (інциденту);● установлення відповідності дій певних осіб вимогам нормативно-технічних документів, що регламентують безпечне застосування ПС;● установлення з технічної точки зору причинно-наслідкових зв’язків між причиною авіаційної події (інциденту), діями (бездіяльністю) певних осіб та наслідками досліджуваного випадку.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
● Якими нормативними регламентувалось здійснення польотів ПС?● Чи мало ПС достатній ресурс (термін служби) для виконання польотів?● Чи відповідав рівень підготовки екіпажу встановленим мінімумам виконання польоту?● Чи забезпечувалася безпека польоту в метеорологічних умовах?● Які особи відповідальні за технічний стан ПС? Чи підтверджується документально проведення періодичних та передпольотних технічних оглядів ПС, що регламентовані керівними документами?● Чи виконувався даний політ ПС, з технічної точки зору, відповідно до положень керівних документів щодо безпеки польотів? Якщо мали місце невідповідності, то які саме і якою особою вони були допущені, і чи саме ці невідповідності призвели до авіаційної події (інциденту)?● Чи мала місце відмова систем і агрегатів ПС під час виконання передпольотної підготовки та під час польоту?● Чи мав змогу екіпаж, з технічної точки зору, оцінити реальну ситуацію у польоті?● Як вплинули, з технічної точки зору, дії екіпажу на розвиток досліджуваної авіаційної події (інциденту)?● Які заходи були вжиті екіпажом для попередження авіаційної події (інциденту)?● Чи забезпечували, з технічної точки зору, дії осіб групи керівництва польотами (ГКрП) повноту, своєчасність та безпеку виконання екіпажом ПС польотного завдання ?● Яка безпосередня технічна (організаційно-технічна) причина авіаційної події (інциденту)?● Які системи і агрегати ПС відмовили та чи перебуває їх відмова, з технічної точки зору, у причинно-наслідковому зв’язку з настанням авіаційної події (інциденту)? Чи мали місце такі відмови під час експлуатації ПС раніше?● Чи пов’язана авіаційна подія (інцидент) з недотриманнями, з технічної точки зору, встановлених вимог в інженерно-авіаційному та аеродромно-технічному забезпеченні польотів?● Чи відповідали, з технічної точки зору, дії службових осіб вимогам нормативних актів, якими регламентується порядок підготовки та виконання польотів,?● Якими службовими особами і які, з технічної точки зору, допущені недотримання нормативних (керівних) документів при підготовці та при проведенні польотів?● Чи перебувають зазначені недотримання у причинно-наслідковому зв’язку з настанням авіаційної подій (інциденту)?● Дії (бездіяльність) яких осіб, з технічної точки зору, перебувають у причинному зв’язку з подією настання досліджуваної авіаційної події (інциденту)?