8-A, Zolochivska St., Kharkiv, UA-61177

Tel: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

National Scientific Center «Ноn. Prof. М.S. Bokarius Forensic Science Institute»

8-A, Zolochivska St., Kharkiv, UA-61177

Tel: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

National Scientific Center «Ноn. Prof. М.S. Bokarius Forensic Science Institute»

Авіаційно-технічна експертиза

10.25 – дослідження авіаційних подій та інцидентів

Основними завданнями авіаційно-технічної експертизи є:

● встановлення умов безпечного застосування повітряних суден (далі – ПС) згідно з вимогами нормативно-технічних документів;
● визначення відповідності фактичних умов експлуатації та застосування ПС нормативним вимогам;
● установлення механізму настання авіаційної події (інциденту);
● установлення відповідності дій певних осіб вимогам нормативно-технічних документів, що регламентують безпечне застосування ПС;
● установлення з технічної точки зору причинно-наслідкових зв’язків між причиною авіаційної події (інциденту), діями (бездіяльністю) певних осіб та наслідками досліджуваного випадку.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

● Якими нормативними регламентувалось здійснення польотів ПС?
● Чи мало ПС достатній ресурс (термін служби) для виконання польотів?
● Чи відповідав рівень підготовки екіпажу встановленим мінімумам виконання польоту?
● Чи забезпечувалася безпека польоту в метеорологічних умовах?
● Які особи відповідальні за технічний стан ПС? Чи підтверджується документально проведення періодичних та передпольотних технічних оглядів ПС, що регламентовані керівними документами?
● Чи виконувався даний політ ПС, з технічної точки зору, відповідно до положень керівних документів щодо безпеки польотів? Якщо мали місце невідповідності, то які саме і якою особою вони були допущені, і чи саме ці невідповідності призвели до авіаційної події (інциденту)?
● Чи мала місце відмова систем і агрегатів ПС під час виконання передпольотної підготовки та під час польоту?
● Чи мав змогу екіпаж, з технічної точки зору, оцінити реальну ситуацію у польоті?
● Як вплинули, з технічної точки зору, дії екіпажу на розвиток досліджуваної авіаційної події (інциденту)?
● Які заходи були вжиті екіпажом для попередження авіаційної події (інциденту)?
● Чи забезпечували, з технічної точки зору, дії осіб групи керівництва польотами (ГКрП) повноту, своєчасність та безпеку виконання екіпажом ПС польотного завдання ?
● Яка безпосередня технічна (організаційно-технічна) причина авіаційної події (інциденту)?
● Які системи і агрегати ПС відмовили та чи перебуває їх відмова, з технічної точки зору, у причинно-наслідковому зв’язку з настанням авіаційної події (інциденту)? Чи мали місце такі відмови під час експлуатації ПС раніше?
● Чи пов’язана авіаційна подія (інцидент) з недотриманнями, з технічної точки зору, встановлених вимог в інженерно-авіаційному та аеродромно-технічному забезпеченні польотів?
● Чи відповідали, з технічної точки зору, дії службових осіб вимогам нормативних актів, якими регламентується порядок підготовки та виконання польотів,?
● Якими службовими особами і які, з технічної точки зору, допущені недотримання нормативних (керівних) документів при підготовці та при проведенні польотів?
● Чи перебувають зазначені недотримання у причинно-наслідковому зв’язку з настанням авіаційної подій (інциденту)?
● Дії (бездіяльність) яких осіб, з технічної точки зору, перебувають у причинному зв’язку з подією настання досліджуваної авіаційної події (інциденту)?