Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»

Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»


ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9131-0642Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=7DNXXb8AAAAJ&hl=ruScopus Autor ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222739663Web of Science: ABC-5020-2021 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2407787E-mail: au.gro.esicnn%40annaH.anystipS ten.rku%40annah_anystips

Освіта Харківський державний педагогічний університет (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди), спеціальність «Правознавство», кваліфікація «юрист, викладач правових дисциплін».Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди – аспірантура, 2005 р.; докторантура – 2016 р.
Науковий ступінь З 2006 року – кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, тема кандидатської дисертації: «Формування рефлексивної культури студентів педагогічних університетів»; з 2017 року – доктор юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення, тема докторської дисертації: «Сучасні тенденції правового регулювання праці в Україні та країнах Європейського Союзу».
Вчене звання Доцент (атестат 12 ДЦ № 016024), професор (атестат АП № 003534).
Загальний стаж роботи: 20 років.Наукові інтереси: сучасні можливості судової експертизи; криміналістика; сучасні тенденції правового регулювання праці в Україні та іноземних країнах; міжнародне право.
Здобутки● Міжнародне стажування в Інституті права Литовської Республіки (6 кредитів) на тему: «Теоретичні, організаційні та процесуальні питання діяльності Інституту права Литовської Республіки» (2019 р.); стажування в Латвійському інституті права (6 кредитів), Сертифікат про проходження стажування, виданий 21 серпня 2023 року, за номером 2023/20. International Scientific Internship “Building Resilience in European Research Area”.● Член редакційної колегії фахового збірника наукових праць “Теорія та практика судової експертизи та криміналістики” та Голова редакційної колегії наукового журналу “Архів кримінології та судових наук” Національного наукового центру “Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса” Міністерства юстиції України, член редакційної колегії Наукового віснику Херсонського державного університету, серія: юридичні науки. ● Співвиконавець, учасник українсько-латвійського наукового проєкту «Університет передового досвіду: процес трансформації та адаптації до викликів сучасності», 2023 року.● Сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти з англійської мови (рівень B2, Certificate of Attainment in Modern Languages, Екзаменаційно-освітній Центр PTE Exam Centre “Educational and Examinational Center”, сертифікат № 00089134 від 10.12.2020 року.● Державний сертифікат про рівень володіння державною мовою УМД № 00103725 від 04.02.2022 року, Національна комісія зі стандартів державної мови.● Диплом за перше місце в номінації “Кращий викладач професійно орієнтованих дисциплін” конкурсу професійної майстерності “Ікари військового часу 2022”, Харків, 2022 рік, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “ХАІ”.● Почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації, 2023 рік.● Відзнака Національної академії наук України за підготовку наукової зміни, посвідчення № 800, Постанова Президії академії наук України від 18 жовтня 2023 року.● Кваліфікація судового експерта за спеціальністю: 4.6 «Дактилоскопічні дослідження» (2023р.) (Свідоцтво №658-23/Д).● Член Секції з теоретичних, загально-методичних, процесуальних та організаційних питань судової експертизи при Міністерстві юстиції України.

ПублікаціїНауковим доробком є більше ніж 120 науково-методичних праць, серед яких: монографії, підручники; науково-методичні праці, статті у фахових виданнях та у наукометричних базах Scopus, Web of Science Core Collection; тези доповідей на конференціях, семінарах, круглих столах.

Illustration

Перший заступник директора Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, доктор юридичних наук, професор

Спіцина Ганна Олександрівна Hanna Spitsyna