Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»

Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»


Експертиза матеріалів, речовин та виробів

8.9 Експертиза металів і сплавів та виробів з них
Основними завданнями експертизи металів і сплавів та виробів з них, є:
● виявлення на предметах обстановки місця події (предметах-носіях) мікрочастинок або мікрослідів металу (слідів металізації);● визначення роду (виду) матеріалів і речовин за класифікаціями, що існують у науці, техніці та на виробництві (за хімічним складом, фізичними властивостями, призначенням тощо);● установлення спільної родової (групової) належності матеріалів і речовин;● установлення походження матеріалів і речовин з певного джерела;● диференціація механізмів короткого замикання провідників;● фрактографічне дослідження руйнувань металу.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
● Чи є на об'єкті-носії (зазначається, на якому саме) сліди або мікрочастинки металу (сплаву) і якого (яких) саме?● З якого металу (сплаву) виготовлено даний об'єкт?● Чи мають дані металеві об'єкти (зазначається, які саме) спільну родову (групову) належність за матеріалом виготовлення?● Яка марка металу (сплаву) виготовленого виробу?● Чи виготовлена деталь промисловим способом чи в непромислових умовах?● Чи відповідає якісний і кількісний хімічний склад виробу технічним умовам (ТУ, ДСТУ)?