Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»

Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»


Експертиза матеріалів, речовин та виробів

8.4 Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів
Основними завданнями є:
● виявлення на предметах - носіях, виявлених при огляді на місця події, слідів паливно - мастильних матері;● визначення роду (виду) речовин за хімічним складом, фізичними властивостями, призначенням, тощо; ● встановлення спільної родової (групової) належності речовин;● встановлення походження речовин з певного джерела. Вирішення питання про походження речовин з певного джерела залежить від ряду особливостей об’єктів, а також від наявності в конкретній установі потрібного обладнання та спеціалістів. Тому з приводу постановки цього питання доцільно отримати консультації у експерта (спеціаліста).
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
● Чи є на предметі носії сліди нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів ?, Якщо є, яких саме ? ● Чи належать дані речовини (рідини) до нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів ? Якщо належать, то до якого їх роду (виду)?● Чи мають дані нафтопродукти та паливно-мастильні матеріали спільну родову (групову) належність ?● Чи походять дані нафтопродукти та паливно-мастильні матеріали з однієї ємності?● Чи відповідають нафтопродукти, надані на дослідження вимогам ДСТУ● Зазначені питання експертизи нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів вирішуються за наявності відповідного обладнання та необхідної технічної документації (ДСТУ, ТУ, тощо).