Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»

Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»


Ветеринарна експертиза

18.1 Судово-ветеринарна експертиза
Основними завданнями судово-ветеринарної експертизи є:
● установлення причини смерті тварини; черговості і послідовності, давності утворення, прижиттєвості чи посмертності виявлених у трупа тілесних ушкоджень; ступеня їх тяжкості; установлення цілого за фрагментами трупа розчленованої тварини.● установлення отрути, яка спричинила отруєння тварини; причинно-наслідкового зв’язку між отруєнням тварини та розладом її здоров’я чи настанням смерті.● виявлення тілесних ушкоджень та визначення ступеня їх тяжкості; дефектів надання ветеринарної допомоги тварині та дефектів організації ветеринарно-санітарних заходів (оцінка своєчасності та повноти проведення лікувально-профілактичних, протиепізоотичних, санітарно-гігієнічних, карантинних та інших заходів); комплексні ветеринарно-товарознавчі дослідження живих тварин.● встановлення безпечності, якості, відповідності чи не відповідності нормативним документам України кормів і кормових добавок для тварин;● встановлення причинно-наслідкового зв’язку між їх безпечністю і якістю та шкодою, заподіяною здоров’ю тварині після їх споживання; ● установлення належності зразків кормів і кормових добавок для тварин до однієї партії; виявлення в них інгредієнтів не передбачених рецептурою.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
Судово-ветеринарне дослідження трупа тварини:
● До якого виду і класу відноситься труп тварини? Чи є труп тварини хребетною твариною?● Якої статі, віку тварина, труп якої надано на дослідження?● Які фізіологічні особливості тварини, труп якої надано на дослідження?● Які тілесні ушкодження виявлені у трупі тварини, яка їх локалізація і характер, ступінь тяжкості, давність утворення, прижиттєвий чи посмертний характер вони носять; чи є виявлені в трупі тварини тілесні ушкодження каліцтвом та чи існує причинно-наслідковий зв’язок між виявленими тілесними ушкодженнями і смертю тварини? ● Який механізм та яка черговість (послідовність) заподіяних тілесних ушкоджень, виявлених у трупі тварини?● Яка причина смерті тварини, труп якої надано на дослідження?● Які із ушкоджень, виявлених у трупі тварини, є смертельними?● Які ускладнення здоров’я від заподіяних ушкоджень виникли за життя тварини? Чи є ці ускладнення смертельними?● Чи є у трупі тварини характерні ознаки ушкодження, за якими можна встановити характер та особливості зброї чи інших знарядь, якими заподіяні травми? (вирішується комплексною судово-ветеринарною та судовими трасологічною чи балістичною експертизами).● Чи була здатна при житті після отримання травм самостійно переміщуватись тварина, труп якої надано на судово-ветеринарне дослідження?● Чи належать окремі фрагменти трупа розчленованої тварини одній особині, тварині. Якщо ні, то скільком тваринам? Яка їх видова належність?● Чи спричинили виявлені ушкодження фізичний біль, страждання і мучення тварини перед смертю?
Судово-ветеринарне дослідження тварин за отруєння:
● Які патоморфологічні зміни виявлені у трупі тварини та який механізм їх утворення?● Від якої отрути настала смерть тварини? (вирішується комплексною судово-ветеринарною та судовою хімічною експертизою). ● Як швидко настала смерть тварини після введення отрути в її організм?● Чи перебуває отруєння тварини у причинно-наслідковому зв’язку із її смертю?● Чи пов’язане отруєння тварини з прийомом корму і води?● Чи заподіяло виявлене отруєння фізичний біль, страждання і мучення тварини перед смертю?
Судово-ветеринарне дослідження живої тварини:
● До якого виду і класу належить тварина? Чи є тварина, надана на судово-ветеринарне дослідження, хребетною? Які її фізіологічні особливості?● Яким є характер ушкоджень та яка їх локалізація, послідовність (черговість) заподіяння, ступінь тяжкості кожного із ушкоджень, давність та механізм утворення? Чи призвели до каліцтва тварини спричинені їй ушкодження?● Чи можна за характером ушкодження тіла тварини встановити, яким видом знаряддя травми вони спричинені? (вирішується комплексною судово-ветеринарною та судовими трасологічною чи балістичною експертизами).● Чи є ушкодження, заподіяні тварині, небезпечними для життя в момент їх заподіяння, а якщо так, то чим зумовлена їх небезпечність?● До яких наслідків для здоров’я тварини призвело кожне із спричинених ушкоджень, і якими є наслідки в їх сукупності?● Чи були в наданні ветеринарної допомоги тварині дефекти, що стали причиною спричинення їй ушкоджень, а якщо так, то який ступінь тяжкості цих ушкоджень, чи є втрата загальногосподарського і спеціального використання тварини і, якщо є, то який її строк?● Чи існує причинно-наслідковий зв’язок між спричиненими тварині тілесними ушкодженнями за встановлених обставин і розладом її здоров’я?● Чи вплинуло і як саме наявне каліцтво у тварини на термін втрати загальногосподарського використання потерпілої тварини у зв’язку з одержаною травмою?● Чи існує причинний зв’язок між спричиненим тварині ушкодженням за встановлених обставин і перериванням вагітності?● Чи є ушкодження, виявлене на тілі тварини, ушкодженням її екстер’єру, якщо так, то воно виправне чи невиправне, чи призвело до знівечення екстер’єру тварини; який ступінь тяжкості заподіяного ушкодження та механізм його утворення?● Чи є ознаки, за якими можна встановити знаряддя, якими заподіяно ушкодження екстер’єру тварини?● Чи є на тілі підекспертної тварини сліди, які вказують на заподіяння їй болю?● Чи вплинули дії, пов’язані з тривалим позбавленням підекспертної тварини тепла, корму, пиття, утримання її в умовах, шкідливих для здоров’я за умов, зазначених в постанові слідчого чи ухвалі суду, на стан здоров’я підекспертної тварини, і як саме?● Чи спричинили виявлені у підекспертної тварини тілесні ушкодження фізичний біль і страждання?
Судово-ветеринарне дослідження кормів і кормових добавок для тварин:
● Чи містить упакована суміш, надана на дослідження, інгредієнти не передбачені рецептурою для корму/кормової добавки для тварин. Якщо ні, то до якої категорії речовин можна віднести досліджені об’єкти?● Чи відповідає склад корму/кормової добавки, наданої на дослідження, змісту маркування, яке є на упаковці цього продукту? Якщо ні, то в чому невідповідність?● Чи відповідає корм/кормова добавка для тварин, надана на дослідження, змісту декларації виробника? Якщо ні, то в чому не відповідність?● Чи відповідає корм/кормова добавка для тварин, надана на дослідження, за показниками безпечності, відповідно до нормативних документів? Якщо ні, то в чому не відповідність?● Чи дозволяється використання для годівлі тварин корм/кормова добавка? Якщо ні, то яким може бути його (її) подальше використання?● Які наслідки може спричинити корм/кормова добавка для тварин, надана на дослідження, у разі згодовування його (її)?● Чи мають єдине джерело походження зразки кормів/кормових добавок для тварин, що надані на дослідження?● Чи належать зразки кормів і кормових добавок для тварин до однієї партії?