Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»

Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»


Експертиза комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій

13.8 Дослідження, пов’язані з комерційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями
Основними завданнями судової експертизи, пов’язаної з комерційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями є складення на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, висновку судової експертизи із питань, які стосуються:
● встановлення в об’єкті ознак комерційної таємниці;● встановлення в об’єкті ознак ноу-хау;● встановлення в об’єкті ознак раціоналізаторської пропозиції;● встановлення можливості набуття (отримання) інформації шляхом зворотного технічного аналізу продукції;● документальне дослідження із встановленням можливості отримання певного результату шляхом власних наукових досліджень тощо.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
● Чи містить інформація (вказати, яка інформація) ознаки комерційної таємниці?● Чи містить інформація (вказати яка) ознаки ноу-хау?● Чи набута інформація (вказати яка), що використовується (юридичною особою або особою-підприємцем), шляхом вивчення відкритих даних, що містяться у відомостях (вказати джерела інформації) відповідно до матеріалів справи?● Чи містяться у відомостях, наданих (вказати ким) даних, що інформація (вказати яка) була отримана у результаті власних розробок або досліджень (вказати яких саме)?● Чи було передбачене технологічне (організаційне) рішення задачі в розпорядницьких (або інших) документах підприємства «А», достатнє для його здійснення, відповідно до матеріалів справи?