Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»

Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»


Транспортно-товарознавча експертиза

12.4 Оцінка літальних апаратів
Основними завданнями транспортно-товарознавчої експертизи літальних апаратів є:
● визначення вартості наданих на дослідження виробів;● визначення типу та призначення наданих на дослідження виробів;● визначення характеристик та властивостей наданих на дослідження об'єктів відповідно до Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності;● визначення виробника, країни походження, року виготовлення (за потреби комплексно з трасологічним дослідженням) наданих на дослідження виробів;● визначення змін показників якості наданого на дослідження виробу (комплексно із відповідними фахівцями з експлуатації подібного майна та іншими спеціалістами з врахуванням особливостей об'єкта дослідження).
Орієнтовний перелік вирішуваних питань: ● Яка ринкова вартість ЛА, його складової або ATM (зазначаються його тип, модель і державний реєстраційний номер) на дату оцінки (зазначається дата, на яку визначається його вартість)?● Яка вартість ЛА, його складової або ATM (зазначаються його тип, модель і державний реєстраційний номер), його складових, що ввозяться на митну територію України, на дату оцінки (зазначається дата, на яку визначається його вартість)?● Яка утилізаційна вартість ЛА, його складової або ATM (зазначаються його тип, модель і державний реєстраційний номер) на дату оцінки (зазначається дата, на яку визначається його вартість)?● Яка скрапова вартість ЛА, його складової або ATM (зазначаються його тип, модель і державний реєстраційний номер) на дату оцінки (зазначається дата, на яку визначається його вартість)?● Яка ліквідаційна вартість ЛА, його складової або ATM (зазначаються його тип, модель і державний реєстраційний номер) на дату оцінки (зазначається дата, на яку визначається його вартість)?● Яка вартість матеріального збитку (шкоди), завданого(ї) власнику ЛА, його складової або ATM (зазначаються прізвище, ім'я та по батькові власника, тип, модель і державний реєстраційний номер) унаслідок (зазначається подія, що призвела до матеріальної шкоди) на дату оцінки (зазначається дата, на яку оцінюється вартість)?● Чи укомплектовано ЛА, складова або ATM відповідно до нормативно-технічної документації підприємства-виробника? (вказується відповідний нормативно-технічний документ) Якщо ні, то в чому саме полягає неукомплектованість? (комплексно із відповідними фахівцями з ремонту та експлуатації подібного майна)?● Яке найменування та призначення наданого на дослідження об’єкту?● Яким підприємством та коли виготовлено ЛА, складова або ATM? (за умови наявності маркувальної інформації або відповідних супровідних документів)?● До якого типу належить ЛА, складова або ATM, які його основні характеристики?● Яким характеристикам (у тому числі типу) відповідає ЛА, складова або ATM згідно з Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності?● Чи відповідає якісний стан ЛА, складової або ATM, вимогам стандартів, технічних умов, наданим зразкам? Якщо ні то в чому полягає така невідповідність? (комплексно із відповідними фахівцями з ремонту та експлуатації подібного майна).● Які дефекти, ушкодження має наданий на дослідження ЛА, складова або ATM? Чи є ці дефекти істотними? Чи можлива експлуатація ЛА, складова або ATM за призначенням при наявності виявлених дефектів? (комплексно із відповідними фахівцями з ремонту та експлуатації подібного майна)?● Чи можуть бути усунуті виявлені у наданого на дослідження ЛА, складової або ATM дефекти та ушкодження, якщо так, то в який спосіб? (комплексно із відповідними фахівцями з ремонту та експлуатації подібного майна)?● Який ступінь зносу наданого на дослідження ЛА, складової або АТМ?