Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»

Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»


Товарознавча експертиза

12.1 Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів
Основними завданнями товарознавчої експертизи є:
● визначення вартості товарної продукції;● визначення належності товарів до класифікаційних категорій, які прийняті у виробничо-торговельній сфері;● визначення характеристик об’єктів дослідження відповідно до вимог Українського класифікатора товарів зовнішньої економічної діяльності;● визначення змін показників якості товарної продукції;● установлення способу виробництва товарної продукції: промисловий чи саморобний, підприємства-виробника, країни-виробника;● визначення відповідності упакування і транспортування, умов і термінів зберігання товарної продукції до вимог чинних правил.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
● Яка вартість об'єктів дослідження як на території України, так і за її межами?● Яке найменування та призначення товарів?● Чи відповідають маркувальні дані дійсним товарним характеристикам товару?● Чи відповідає якість виробу вимогам стандартів, технічних умов, наданим зразкам за органолептичними показниками?● Які дефекти має конкретний товар? Чи є ці дефекти істотними? Чи можлива реалізація (експлуатація) товару за наявності виявлених дефектів?● Які умови приймання, зберігання та відпуску товару?● Чи правильно виконані маркування та пакування товару? Чи відповідає маркування та пакування товару вимогам нормативно-технічної документації або зразкам?● Яким підприємством і коли виготовлено товар (за умови наявності маркувальної інформації або відповідних супровідних документів)?● Яким характеристикам відповідає товар згідно з Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності?● Який розмір матеріальної шкоди, заподіяної власнику майна внаслідок пошкодження цього майна (при пожежі, залитті тощо)?● Яка ринкова вартість зерна (зернобобових культур) станом на дату укладення контракту (на поточну дату) з урахуванням його якісних показників?