Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»

Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»


Пожежно-технічна експертиза

10.8 Дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки
Основними завданнями пожежно-технічної експертизи є:
● визначення причин, умов та процесів виникнення пожежі;● визначення часу та шляхів розповсюдження пожежі;● визначення обставин, які сприяли виникненню та розповсюдженню пожежі;● оцінка умов, засобів і способів гасіння пожежі;● відповідність технічного стану об’єкта протипожежним нормам.
Перед пожежно-технічною експертизою можуть ставитись і інші завдання, пов’язані з провадженням у справі про пожежі, якщо для розв’язання цих завдань необхідні спеціальні знання в галузі пожежної справи.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
● Де був осередок пожежі (місце виникнення початкового горіння)?● Якими шляхами поширювався вогонь від осередку пожежі?● Яка причина виникнення пожежі?● Чи відповідав стан об’єкта вимогам Правил пожежної безпеки?● Який час тривала пожежа?● Чим пояснюється найбільш інтенсивне горіння в даному місці об’єкта?● Чи можливе загорання даної речовини (матеріалу) від даного джерела запалювання?● Чи можливе самозаймання даних речовин (матеріалів) за певних умов конкретного випадку?● Яка температура самоспалахування даної речовини (матеріалу)?● Яка максимальна температура горіння даних матеріалів?● Чи не є причиною виникнення пожежі аварійний стан електричної мережі (коротке замикання, перевантаження тощо)?● Що було первинним: пожежа чи вибух?● З якої причини не спрацював автоматичний протипожежний пристрій?● Чи належним чином використовувалась протипожежна техніка під час гасіння даної пожежі?● Де розміщувались зони розвитку горіння, теплового впливу та задимлення з урахуванням наданих фактичних даних про речову обстановку місця пожежі?● Яке джерело запалювання зумовило займання наявного горючого середовища (матеріалу, речовини) у місці формування осередку пожежі?● Який механізм виникнення пожежі?● Які обставини події пожежі зумовили її наслідки?● Якими вибухо-, пожежонебезпечними властивостями характеризуються надані на дослідження матеріали (речовини)?
Експерту слід надати протокол огляду місця пожежі з усіма додатками, протоколи відтворення обстановки й обставин події, акт про пожежу та інші документи, складені службами пожежної охорони, а також речові докази.