Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»

Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»


Експертиза безпеки життєдіяльності

10.5 Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці
Основними завданнями експертизи безпеки життєдіяльності є:
● установлення причин та наслідків нещасного випадку, аварії;● установлення механізму нещасного випадку, аварії;● установлення відповідності дій певних осіб вимогам нормативно-технічних документів, що регламентують безпечний хід виконання робіт, тощо;● установлення причинно-наслідкового зв’язку між діями певних осіб та настанням нещасного випадку, аварії;● визначення кола осіб, діяльність (або бездіяльність) яких пов’язана з нещасним випадком;● установлення відповідності кваліфікації суб’єкта технологічного процесу характеру роботи, яка ним виконується;● установлення з технічної точки зору причинно-наслідкових зв’язків між діями (бездіяльністю) осіб та настанням події нещасного випадку, аварії тощо;● визначення відповідності фактичних умов праці на підприємстві нормативним вимогам охорони праці.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
● Чи відповідає конструкція механізму (обладнання, пристрої) вимогам правил охорони праці та безпеки життєдіяльності?● Чи відповідає стан механізму (обладнання, пристрої) вимогам правил охорони праці та безпеки життєдіяльності?● Чи відповідає досліджуване обладнання вимогам правил електробезпеки?● У справному чи стані знаходяться запобіжні механізми блокування устаткування від виникнення нештатних умов його функціонування?● Відповідно чи до вимог нормативних актів з охорони праці було введення в експлуатацію нового (або відремонтованого) устаткування?● Чи були забезпечені працівники необхідними засобами індивідуального та колективного захисту? Якщо так, то чи були ці кошти належним чином випробувані?● Яка причина нещасного випадку, аварії та які обставини її обумовили?● Невиконання яких вимог нормативних актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності перебуває у причинному зв’язку з настанням події?● Дії (бездіяльність) яких осіб з технічної точки зору знаходяться в причинному зв’язку з настанням події нещасного випадку (аварії і т.д.)?● Чи відповідає організація робіт на даному виробничому ділянці вимогам охорони праці?● Чи відповідає організація та проведення інструктажу конкретних працівників нормативним вимогам?● Чи відповідає порядок виконання робіт нормативно-технічним вимогам?● Які заходи безпеки повинні бути прийняті в конкретній ситуації?● Яке навчання і перевірку знань з питань охорони праці повинні проходити працівники, які виконують конкретну роботу?● Чи відноситься конкретна робота до категорії робіт з підвищеною небезпекою?● Чи відноситься об’єкт (підприємство, виробнича дільниця) до об’єктів з підвищеною небезпекою?● Чи є певна машина, механізм, устаткування машиною, механізмом, устаткуванням підвищеної небезпеки?● На яку особу покладено забезпечення виконання тих чи інших правил охорони праці та безпеки життєдіяльності?● Чи відповідають умови застосування конкретних речовин і матеріалів вимогам промислової санітарії?● Який клас небезпеки речовин, що застосовуються на підприємстві?● Чи створює дане технологічне обладнання шум або вібрацію, що перевищують допустимі норми?