Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»

Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»


Інженерно-механічна експертиза

10.23 Дослідження технічного стану та умов експлуатації машин та механізмів
Основними завданнями експертизи з дослідження технічного стану та умов експлуатації машин і механізмів є:
● установлення відповідності досліджуваних машин, механізмів, їх деталей вузлів і агрегатів наданій для проведення досліджень технічній документації;● установлення відповідності технічного стану та умов експлуатації машин і механізмів вимогам нормативно-технічних документів;● установлення відповідності машин і механізмів, прийнятим конструктивним рішенням заводу виробника;● установлення механізму та обставин виходу з ладу деталей вузлів та агрегатів машин і механізмів;● установлення відповідності дій повноважних осіб вимогам нормативно-технічних документів, що регламентують експлуатацію машин і механізмів;● установлення відповідності до нормативних вимог дій відповідальних осіб, що мали забезпечити безпечну експлуатацію машин і механізмів та організувати необхідні заходи щодо унеможливлення їх пошкодження або виходу з ладу, як при виконанні робіт, так і умовах експлуатації об’єктів, споруд обладнання тощо, у тому числі й щодо відповідності об’єкта, обладнання, технологічного процесу тощо нормативним вимогам (правил), які стосуються регламентованих вимог експлуатації обладнання, а також, встановлення причинного зв’язку між недотриманням цих вимог з виходом з ладу (пошкодженням) обладнання та невідповідністю дій/бездіяльності цим вимогам з встановленням причинного зв’язку між не вжитими відповідними заходами органів, що здійснюють практичні, організаційні та наглядово-контрольні функції щодо дотримання згаданих вимог на об’єктах, які ними перевірялись, у тому числі коли на такому об’єкті не мав місце випадок з виходом з ладу (пошкодженням) обладнання;установлення правильності обліку витрат газів та рідин механічними приладами обліку.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
● Яка причина виходу з ладу (поломки) машини або механізму?● Яка причина аварії, що сталася при використанні машини або механізму?● Який механізм настання аварії або виходу з ладу (поломки) машини або механізму?● Чи відповідають дії відповідальних осіб за використання машини або механізму нормативно-технічним документам, що регламентують умови його експлуатації на виробництві, побуті, тощо?● Чи перебувають у причинно-наслідковому зв’язку дії/бездіяльність осіб (зазначити яких) з настанням аварії поломки машини або механізму?● Хто з відповідальних осіб будучи відповідальним за безаварійну експлуатацію машини механізму не виконав вимоги нормативних документів, наслідком чого стала аварія, вихід ладу (поломка) машини або механізму?● Чи відповідають фактичні умови експлуатації машини або механізму на підприємстві, установі, організації встановленому технологічному регламенту?● Чи відповідають проектна документація на будівництво (монтаж) і експлуатацію об’єкта щодо застосування машини або механізму вимогам нормативних документів технологічного регламенту з питань забезпечення безаварійних умов їх експлуатації?● Які обставини передували настанню аварії, виходу з ладу (поломки) машини механізму або їх деталей, вузлів, агрегатів тощо?● Які причини неспрацьовування (в тому числі неефективної роботи) установок виробничої (промислової) автоматики?● Чи відповідають нормативним вимогам прийняті проєктні рішення щодо обладнання об’єкту машинами, механізмами та іншим устаткуванням проєктній документації тощо?● Чи перебувають у працездатному стані установки промислової автоматики машини або механізму?● Чи відповідає конструкція машини механізму (обладнання, устаткування) вимогам правил охорони праці та безпеки життєдіяльності?● Чи відповідає стан механізму (обладнання, устаткування) вимогам правил охорони праці та безпеки життєдіяльності?● Чи у справному стані перебувають запобіжні механізми блокування устаткування (обладнання) від виникнення небезпечних умов його функціонування, які можуть призвести до аварії або виходу з ладу машини або механізму?● Чи у відповідності з вимогами нормативних актів було введення в експлуатацію нового (або відремонтованого) устаткування, машини або механізму?● Яка причина, аварії машини або механізму та які обставини її обумовили?● Дії (бездіяльність) яких осіб перебувають у причинному зв’язку з настанням події аварії або поломки машини, механізму?● Чи відповідає організація робіт на підприємстві, виробничій ділянці нормативним вимогам щодо експлуатації машин або механізмів, які надані на дослідження?● Чи є машина, механізм, устаткування машиною, механізмом, устаткуванням підвищеної небезпеки?● Чи перебуває машина, механізм, надані на дослідження в справному стані, а якщо ні, то які причини призвели до виникнення несправності?● Чи є ознаки змін, переробок в вузлах і деталях механічного приладу обліку витрат газу або рідини, і якщо так, то як це вплинуло на їх характеристики.● Чи відповідає кваліфікація суб’єкта з обслуговування машини або механізму характеру роботи, яка ним виконується?● Чи відповідали організація та виконання ремонтних робіт (навести, яких) вимогам технічних регламентів щодо наданих на дослідження об’єктів (машин, механізмів)?● Чи відповідав порядок технічного обслуговування та діагностик машин або механізмів вимогам нормативних документів (регламентів)?● Чи відповідав порядок організації і проведення робіт з технічного обслуговування та ремонту машин, механізмів або устаткування (механічної складової) вимогам нормативно-технічної документації?