Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»

Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»


Телекомунікаційна експертиза

10.17 Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів
Основними завданнями експертизи телекомунікаційних систем та засобів є:
● визначення характеристик та параметрів телекомунікаційних систем та засобів;● встановлення фактів та способів передачі (отримання) інформації в телекомунікаційних системах;● встановлення фактів та способів доступу до систем, ресурсів та інформації у сфері телекомунікацій;● визначення якості надання телекомунікаційних послуг на рівні їх споживання;● встановлення конфігурації та робочого стану телекомунікаційних систем та засобів;● встановлення типу, марки, моделі та інших класифікаційних категорій телекомунікаційних систем та засобів;● дослідження алгоритмів обробки інформації та її захисту у сфері телекомунікацій.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
● Які тип, марка, модель телекомунікаційного засобу (системи)?● Чи в робочому стані знаходиться телекомунікаційний засіб (об’єкт)?● Які характеристики підключень до мережі має телекомунікаційний засіб?● Чи змінювались користувачем телекомунікаційної мережі налаштування окремих пристроїв, у який час, які їх значення?● Який загальний характер підключень до телекомунікаційної мережі виконував об’єкт (телекомунікаційна система, засіб)?● За допомогою яких програмних засобів здійснювалось підключення до телекомунікаційної мережі?● Яка топологія апаратних засобів, об’єднаних у телекомунікаційну систему?● Чи відповідає функціонування телекомунікаційного засобу (системи) технічній документації?● Які технічні характеристики (параметри) має телекомунікаційний засіб (система)?● Чи мав місце факт доступу до телекомунікаційної системи та в який спосіб?