Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»

Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»


Лінгвістична експертиза

1.2 Лінгвістичне дослідження мовлення
Об'єктом дослідження лінгвістичної експертизи мовлення є продукт мовленнєвої діяльності людини, відображений у писемній або в усній формі (зафіксований у відео-, фонограмі).Лінгвістична експертиза мовлення поділяється на авторознавчу експертизу писемного мовлення та семантико-текстуальну експертизу писемного та усного мовлення.
Авторознавча експертиза писемного мовлення
Основним завданням авторознавчої експертизи є ідентифікація автора тексту.Авторознавчою експертизою вирішуються ідентифікаційні завдання (щодо ототожнення особи автора тексту), діагностичні завдання (щодо умов, особливостей складання тексту, факту викривлення ознак писемного мовлення, а також класифікаційні завдання щодо встановлення місця формування мовленнєвих навичок, рідної мови, освіти автора документа та ін.).
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
● Чи є певна особа автором наданого на дослідження тексту?● Чи є певна особа автором декількох різних текстів?● Чи є автор та виконавець тексту однією або різними особами?● Чи даний текст складений кількома авторами?● Які риси соціально-біографічного портрета автора можна встановити за даним текстом?● Якою є основна мова спілкування певної особи - автора даного тексту?● Яким є місце формування мовленнєвих навичок (рідна мова) певної особи - автора даного тексту?● Чи спостерігаються в тексті ознаки, які свідчать про складання тексту автором під впливом будь-яких збивальних факторів?● Чи складено текст документа особою самостійно або під диктування чи його виконано шляхом переписування?● Чи складений текст документа з перекручуванням ознак писемного мовлення?
Семантико-текстуальна експертиза писемного та усного мовлення
Семантико-текстуальної експертизою вирішуються завдання зі встановлення змісту понять, лексичного значення слів або словосполучень, використаних у наданих на дослідження текстах або усних повідомленнях (за їх текстовими відтвореннями), їх стилістичної забарвленості, смислового навантаження, характеру інформації, що міститься в них (чи може така інформація розглядатися як образлива, чи містить вона загрозу конкретній особі (особам) тощо), тобто вирішення питань мовленнєвого характеру, не пов'язаних із встановленням фактичних даних про автора.Об'єктом семантико-текстуальної експертизи може бути як текст (промова), так і його (її) фрагменти, окремі висловлювання, слова, написи, текстові відтворення усного мовлення тощо.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
● Які значення мають слова, словосполучення, фрази, зафіксовані в тексті або повідомленні, промові, що підлягають дослідженню?
● Яким є об'єктивний зміст досліджуваного словосполучення, речення, тексту, групи текстів, повідомлення, промови?
● Чи містяться у тексті, повідомленні, промові висловлювання, виражені у формі закликів до певних дій? Якщо так, то до яких саме дій, чи є ці заклики публічними та яка їх форма вираження?
● Чи міститься у тексті, повідомленні, промові інформація позитивного або негативного характеру щодо певної фізичної або юридичної особи?
● Чи містяться в тексті, повідомленні, промові висловлювання образливого характеру щодо певної особи?
● Чи є висловлювання, в яких міститься інформація негативного характеру щодо певної особи (фізичної або юридичної), фактичними твердженнями або оцінними судженнями?
● Чи містяться в тексті, повідомленні, промові лінгвістичні ознаки пропаганди? Якщо так, то пропаганди чого саме?
● Чи міститься в тексті, повідомленні, промові висловлювання, виражені у формі пропозиції, обіцянки, прийняття або спонукання до надання будь-якої вигоди?
● Чи містяться в тексті, повідомленні, промові висловлювання, виражені у формі спонукання до вчинення певних дій? Якщо так, то до яких саме дій?
● Чи використані в зазначеному тексті фрагменти іншого конкретного текстового джерела?
● Чи містяться в тексті, повідомленні, промові висловлювання, виражені у формі погрози щодо вчинення певних дій? Якщо так, то до яких саме дій?