Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»

Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»


Автотоварознавча експертиза

Визначення ринкової вартості колісних транспортних засобів, їх складових, а також розміру вартості матеріальних збитків унаслідок пошкодження

До числа основних завдань автотоварознавчої експертизи належить визначення ринкової вартості колісних транспортних засобів (далі - КТЗ), їх складових, а також розміру вартості матеріальних збитків, заподіяних власнику або володільцю колісних транспортних засобів, їх складових унаслідок пошкодження останнього. Орієнтовний перелік вирішуваних питань:● Яка ринкова вартість КТЗ (зазначаються його марка, модель і державний реєстраційний номер) на дату оцінки (зазначається дата, на яку визначається його вартість)?● Яка вартість КТЗ (зазначаються марка, модель КТЗ, ідентифікаційний номер), його складових, що ввозяться на митну територію України, на дату оцінки (зазначається дата, на яку визначається його вартість)?● Яка ринкова вартість сільськогосподарської та будівельної техніки? Примітка: визначається вартість техніки, обладнаної силовим агрегатом та самохідним шасі, зокрема тракторів, комбайнів тощо.● Яке значення становить величина втрати товарної вартості КТЗ на дату оцінки (зазначається дата, на яку оцінюється його вартість)?● Яка утилізаційна вартість КТЗ (зазначаються його марка, модель і державний реєстраційний або ідентифікаційний номер) на дату оцінки (зазначається дата, на яку оцінюється його вартість)?● Яка скрапова вартість КТЗ (зазначаються марка, модель і державний реєстраційний або ідентифікаційний номер) на дату оцінки (зазначається дата, на яку оцінюється його вартість)?● Яка ліквідаційна вартість КТЗ (зазначаються його марка, модель і державний або ідентифікаційний номер) на дату оцінки (зазначається дата, на яку оцінюється його вартість)?● Яка вартість матеріального збитку (шкоди), завданого(ї) власнику КТЗ (зазначаються прізвище, ім'я та по батькові власника, марка, модель КТЗ, його державний реєстраційний номер) унаслідок (зазначається подія, що призвела до матеріальної шкоди) на дату оцінки (зазначається дата, на яку оцінюється вартість)?● Чи укомплектовано КТЗ відповідно до нормативно-технічної документації підприємства-виробника? Якщо ні, то в чому саме полягає неукомплектованість?● Яка дата виготовлення даного КТЗ (його складової)?● До якого типу належить даний двигун, які його основні характеристики?● Чи можливо провести ремонтно-відновлювальні роботи пошкодженого КТЗ (його складових)? Якщо можливо, то який обсяг, характер і вартість цих робіт на дату оцінки (зазначається дата, на яку проводиться оцінка майна)?● Яке значення становить коефіцієнт фізичного зносу складових зазначеного КТЗ?● Яке значення становить процентний показник ринкової вартості КТЗ?● Чи відповідають виконані ремонтно-відновлювальні роботи нормативним вимогам?● Яким характеристикам (у тому числі типу) відповідає КТЗ згідно з Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності? Крім зазначених вище досліджень на вимогу замовників володільців колісних транспортних засобів експертами автотоварознавцями можуть надаватися консультаційні послуги, які потребують спеціальних знань:
● Участь експертів в огляді транспортного засобу та складання акту технічного огляду автомобіля із зазначенням характеру та ступеню пошкоджень та фотографування об’єктів дослідження. ( дана процедура в подальшому збільшує можливість отримання повної страхової виплати).● Проведення консультативних розрахунків вартості відновлювального ремонту та матеріального збитку, завданого власнику транспортного засобу без огляду транспортного засобу за наданими замовником матеріалами.( що надає змогу оцінити судову перспективу справи та визначитись з орієнтовною страховою виплатою).