Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»

Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»


Експертиза матеріалів, речовин та виробів

Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить, полімерних і волокнистих матеріалів, хімічних речовин, металів і сплавів, спиртовмісних сумішей, нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів, скла, кераміки та виробів з них.

В рамках експертизи матеріалів, речовин, та виробів проводяться наступні види досліджень:
● Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить.● Дослідження полімерних матеріалів та виробів з них.● Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них.● Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин.● Дослідження металів і сплавів.● Дослідження спиртовмісних сумішей.● Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів.● Дослідження скла, кераміки та виробів з них. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить.Лакофарбові матеріали (ЛФМ), лакофарбові покриття (ЛФП), предмети з пофарбованою поверхнею, а також відділені від них частини речовини лакофарбової природи часто являються носіями криміналістичної інформації про здійснення злочину (вбивства, крадіжки, дорожньо-транспортні пригоди та ін.) Деякі з таких об’єктів, які мають певне відношення до події що розслідується, залучаються до справи як речові докази і направляються на криміналістичну експертизу лакофарбових матеріалів та покрить. В числі таких об’єктів можуть бути:● транспортні засоби, сейфи, предмети домашнього вжитку з пофарбованою поверхнею та інші пофарбовані предмети, які були або знаряддям злочину, або предметом злочинного посягання;● частинки лакофарбових матеріалів або покриттів (ЛФП), що відділилися від предметів з пофарбованою поверхнею, які виявлені на місці пригоди;● предмети-носії слідів контактної взаємодії з ЛФМ (наприклад, одяг зі слідами фарби, знаряддя злому пофарбованих перешкод, а також інструменти та пристосування, які використовуються для виконання робіт з ЛФМ);● окремі об’єми сипучих, або рідких ЛФМ (наприклад, банка з фарбою, частина якої використовувалась для фарбування предметів домашнього вжитку);● певна сукупність пофарбованих предметів або об’ємів рідких (сипучих) ЛФМ. Експертиза ЛФМ та ЛФП відповідає на наступні основні питання:● чи є на об’єкті-носії окремі частки або нашарування ЛФМ або ЛФП;● чи відноситься речовина, виявлена слідчим ( в тому числі на поверхні предмету-носія) до ЛФМ або ЛФП;● чи мають порівнюванні зразки ЛФМ або ЛФП спільну родову або групову належність;● чи являються частинки ЛФП, вилучені на місці події, частиною ЛФП певного предмету (автомобіля, знаряддя злому і т. і.);● чи знаходились в контактній взаємодії конкретні предмети;● який спосіб нанесення ЛФП на конкретний предмет;● чи мав місце факт повного або часткового перефарбування поверхні певного предмету (деталей автомобілю, тощо). Дослідження полімерних матеріалів та виробів з нихВ рамках цієї спеціальності вирішуються наступні питання:● з якого виду полімерного матеріалу виготовлено даний об’єкт;● чи є на об’єкті-носії окремі частки або нашарування полімерних матеріалів (гуми, тощо);● чи відноситься речовина, виявлена слідчим (в тому числі на поверхні предмету-носія), до полімерних матеріалів;● чи мають порівнюванні зразки полімерних матеріалів спільну родову або групову належність. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з нихОб’єктами досліджень є текстильні матеріали (предмети одягу, тканини, трикотаж, кручені вироби тощо). В процесі досліджень вирішуються наступні питання:● Чи є на предметі-носії сторонні текстильні волокна-нашарування, яка їх характеристика?● Чи є на одязі потерпілого (підозрюваного) волокна-нашарування спільної родової (групової) належності з волокнами, з яких виготовлені матеріали одягу підозрюваного (потерпілого)?● Чи є в піднігтьовому вмісті зрізів нігтів потерпілого (підозрюваного) волокна спільної родової (групової) належності з волокнами одягу підозрюваного (потерпілого)? ● Чи відповідає фактичний волокнистий склад виробу складу, зазначеному на маркувальній стрічці?● Який кількісний вміст натуральних та хімічних волокон у наданому зразку текстильного матеріалу?
 Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалівВ рамках цієї спеціальності вирішуються наступні питання:● Чи відносяться надані на дослідження об’єкти до нафтопродуктів (речовин нафтохімічної природи)? Якщо так, то до яких саме?● Чи маються на наданих на дослідження об’єктах сліди нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів, легкозаймистих або горючих рідин (у залишках, відібраних на місці пожежі)?● Чи відповідають надані на дослідження зразки нафтопродуктів вимогам діючих на Україні стандартів (ДСТУ, ТУ, тощо)?● Яким характеристикам згідно з УКТ ЗЕД відповідають надані на дослідження об’єкти (вирішується в рамках комплексної експертизи нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів, судової товарознавчої експертизи)?● Чи мають надані на дослідження зразки нафтопродуктів спільну родову, групову належність та чи складали раніше єдиний об’єм (єдину масу)?● Питання щодо відповідності наданих об’єктів (бензину, дизельного палива, пічного палива, мазуту, гасу, розчинників) всім вимогам діючих стандартів проводиться у рамках комісійних судових експертиз (експертних досліджень), які виконуються сумісно з випробувальною лабораторією «Універсалнафтохім» (атестат акредитації № 2Т 495, дійсний до 29.08.2018).● У рамках комісійних досліджень можливе встановлення фізико-хімічних показників нафтопродуктів за технічною документацією, наданою замовником, а також вирішення питань, необхідних для подальшого встановлення причини несправності автотранспортних засобів, наприклад:● Чи знаходиться олива, злита з двигуна автомобіля, в стані, що здатний забезпечити подальшу належну роботу двигуна? Якщо ні, то які є зміни у стані моторної оливи?
 Дослідження скла, кераміки та виробів з нихВ рамках цієї спеціальності вирішуються наступні питання:● Який елементний склад наданих на дослідження предметів?● Чи має матеріал наданих на дослідження предметів спільну родову (групову) належність? Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорівВ рамках цієї спеціальності вирішуються наступні питання:Чи є на предметі-носії (зазначається, на якому саме) сліди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів? Якщо є, то яких саме?Чи є даний засіб наркотичним засобом, психотропною речовиною, їх аналогом або прекурсором і яким (якою) саме, та який його об’єм чи маса (у висушеному стані, тощо)?Чи мають надані наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги або прекурсори спільну родову (групову) належність?Чи мають надані наркотичні засоби, психотропні речовини спільне джерело походження за якісним та відносним кількісним складом?
Дослідження спиртовмісних сумішейВ рамках цієї спеціальності наступні види спиртовмісних рідин:● Спирт етиловий ректифікований. Спирт етиловий сирець.● Горілки і горілки особливі.● Лікеро-горілчані напої.● Вина тихі (виноградні та плодово-ягідні).● Ігристі виноградні вина.● Водно-спиртові розчини.● Невідомі спиртовмісні суміші.● Коньяки.● Самогони. У процесі дослідження вирішуються наступні питання:● Чи є в наданій на дослідження ємкості або на поверхні предмета (на одязі, папері) сліди рідин, що містять етиловий спирт?● Чи містить надана на дослідження рідина етиловий спирт?● Чи відповідає надана на дослідження рідина вимогам діючих в Україні стандартів?● Чи являється надана на дослідження рідина вином, із якого виноматеріалу виготовлена та до якого типу вина відноситься? Чи відповідає вимогам ДСТУ?● Чи відповідає за своїми характеристиками рідина у даній пляшці характеристикам напою, зазначеним на етикетці?● Промисловим чи саморобним способом виготовлена спиртовмісна рідина?● Чи мають надані на дослідження зразки спиртовмісних рідин спільну родову (групову) належність? Дослідження металів і сплавівВ рамках цієї спеціальності вирішуються наступні питання:● Який елементний склад наданих на дослідження предметів?● Які причини руйнування наданих на дослідження об’єктів (деталі автотранспортних засобів, устаткування, тощо)?● Чи маються дефекти та, якщо так, то які, у складі представлених на дослідження об’єктів? Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовинВ рамках цієї спеціальності, переважно, проводяться дослідження речовин подразнюючої дії (із складу спецзасобів – газових балонів), спеціальних хімічних речовин – люмінофорів. В рамках цієї спеціальності вирішуються наступні питання:● Чи маються у складі наданого газового балону речовини подразнюючої дії? Якщо так, то якої саме?● Чи маються на наданих на дослідження предметах сліди речовин подразнюючої дії? Якщо так, то якої саме?● Чи маються на представлених на дослідження предметах (гроші, матеріальні цінності, предмети одягу, змиви з рук або поверхонь предметів) нашарування спеціальної хімічної речовини (люмінофору). Якщо так, то чи мають вони спільну родову належність зі зразком спеціальної хімічної речовини, наданої для порівняння?