Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»

Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»


Фототехнічна і портретна експертизи

Призначення та проведення фототехнічної і портретної судових експертиз та експертних досліджень

Основними завданнями фототехнічної експертизи є:Ідентифікація знімальної апаратури за негативами, а також апаратури, яка застосовувалась для виготовлення позитивів (збільшувачі, кадрувальні рамки, глянсувачі тощо). Орієнтовний перелік вирішуваних питань:Чи відзнятий наданий негатив даним фотоапаратом (кінознімальною камерою)?Чи відзняті кадри наданих негативів одним і тим самим знімальним апаратом?Апарат якого типу (моделі) застосовувався для виготовлення даного фотознімка (кінофільму, кінокадрів)?Чи виготовлявся даний фотознімок (фотокопія мікрофільму) за допомогою наданих технічних засобів (збільшувача, кадрувальної рамки тощо)?Чи застосовувалась певна апаратура (фотозбільшувач, фотоглянсувач, різак) при виготовленні даного фотознімка? Ідентифікація негатива за позитивом.  Орієнтовний перелік вирішуваних питань:Чи виготовлено наданий фото- або кінодокумент з даного негатива?Чи виготовлені дані знімки з одного негатива?Чи виготовлено (походять) дані знімки від одного і того самого первинного зображення? Ідентифікація типу (марки) фото- і кіноматеріалів, які застосовуються для зйомки і для виготовлення фотознімків і кінофільмів. Орієнтовний перелік вирішуваних питань:Якого типу (марки) фотопапір (кіноплівка, фотоплівка) використовувався для виготовлення даного зображення?Чи має спільну родову (групову) належність фотоплівка, що використана для виготовлення даного негатива, та фотоплівка, знайдена в певної особи (за типом, місцем виготовлення, іншими характеристиками)? Ідентифікація предметів, приміщень та ділянок місцевості, відображених на знімках (негативах) та відеозаписах. Орієнтовний перелік вирішуваних питань:Той самий чи інший об’єкт (предмет, приміщення, ділянка місцевості тощо) зафіксовано на даних фотознімках (кінокадрах, відеозаписах), що надані для проведення експертизи?  Визначення технологічних і технічних характеристик зйомки та виготовлення фотознімків, кінофільмів та відеозаписів.  Орієнтовний перелік вирішуваних питань:Який вид зйомки використовувався для виготовлення даного фотознімка (натурний, репродукційний, комбінований)?Чи виготовлено даний знімок із застосуванням фотомонтажу?Який об'єктив застосовувався для зйомки даного об'єкта (нормальний, ширококутний, довгофокусний)?З якої відстані знято зафіксований на фотознімку об'єкт?При якому освітленні (природному або штучному) проводилась зйомка?Чи виготовлено фотознімок з додержанням технології фотографічних процесів?Чи використовувались при виготовленні фотознімка ті чи інші технічні прийоми (глянсування, ретушування, тонування тощо)?Які дата і час виготовлення фотознімка та дата і час його редагування? Визначення розмірних характеристик зображень на фотознімках (кінокадрах, відеокадрах) або їх негативах. Орієнтовний перелік вирішуваних питань:Які розміри об'єктів, зафіксованих на фотознімку?На якій відстані один від одного були два (декілька) зображених на знімку об'єкти?
 Орієнтовний перелік вирішуваних питань:Яке зображення було на вицвілому фотознімку? ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ФОТОТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ(витяг з інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень) 17.3. Залежно від поставлених питань експерту надається фото- та кіноапаратура, фотознімки, кінофільми, фото- та кіноматеріали. 17.4. Якщо в певної особи фото- і кінознімальна апаратура не знайдена, але відомо, що вона в неї була, факт використання цієї апаратури для виготовлення негатива, який досліджується, може бути встановлено шляхом порівняння цього негатива з негативами, щодо яких достовірно відомо, що вони проявлені з плівок (пластинок), якими була заряджена дана апаратура. 17.5. Фото- і кіноапаратуру, яка пересилається до експертної установи, слід ретельно упаковувати з метою збереження від пошкоджень під час транспортування.  Портретна експертизаОсновним завданням портретної експертизи є ідентифікація особи (трупа) за фотознімком (фотокарткою, негативом) та відеозаписом.  Орієнтовний перелік вирішуваних питань:Чи зображена на даному фотознімку особа (прізвище, ім’я, по батькові), фотокартки якої надано як зразки?Одна чи різні особи зображені на даних фотознімках?Чи зображена на фотознімку невпізнаного трупа особа (прізвище, ім’я, по батькові), фотокартки якої надано як зразки?
ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОРТРЕТНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ(витяг з інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень) 18.3. Порівняльними матеріалами для ідентифікації особи за фотознімком можуть бути достовірні фотографії та відеозапис цієї особи (любительські, професійні, а також експериментальні). Доцільно, щоб серед порівняльних зразків були знімки, близькі до досліджуваного за часом зйомки і ракурсом зображення. 18.4. Ідентифікація трупа проводиться шляхом порівняння фотознімка трупа з прижиттєвими знімками. Знімки самого трупа повинні бути зроблені не тільки у фас, профіль, але й у декількох інших ракурсах, оскільки серед прижиттєвих знімків може не бути зразків, на яких особа зображена у фас або профіль. 18.5. Експериментальні порівняльні зразки не слід ретушувати. Для проведення портретної експертизи трупа перед фотозйомкою слід зробити йому туалет (змити зі шкіри обличчя нашарування бруду та крові, зробити зачіску).