Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»

Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»


Комп’ютерно-технічна

Дослідження комп’ютерної техніки та програмних продуктів

До основних завдань експертизи комп'ютерної техніки і програмних продуктів належать:● установлення робочого стану комп'ютерно-технічних засобів;● установлення обставин, пов'язаних з використанням комп'ютерно-технічних засобів, інформації та програмного забезпечення;● виявлення інформації та програмного забезпечення, що містяться на комп'ютерних носіях;● установлення відповідності програмних продуктів певним версіям чи вимогам на його розробку.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:● Чи міститься на даному носії інформація стосовно (зазначити, яка інформація цікавить) і у якому вигляді?● Чи містить носій досліджуваного комп'ютера інформацію про певні (зазначити, які саме) дії користувача?● Чи піддавався досліджуваний накопичувач певним процедурам з метою знищення інформації?● Чи могла бути створена зазначена інформація на цьому комп'ютері чи вона перенесена з іншого носія?● Яким чином інформація (зазначити, яка саме) перенесена до досліджуваного комп'ютера (носія)?● Яка технологія та хронологія створення електронного документа (зазначити електронний документ та певний зміст)?● Які атрибути (час друку, редагування, створення, видалення тощо) файлів, що містять інформацію стосовно... (зазначити зміст)?● Чи містить накопичувач інформації досліджуваного комп'ютера певне (зазначити, яке саме - встановлене, не встановлене) програмне забезпечення?● Які функціональні несправності мають дане комп'ютерне обладнання або його окремі складові та пристрої і як ці несправності впливають на роботу обладнання в цілому?● Чи можливо виконання певних дій за допомогою даного програмного продукту?● Чи можливе вирішення певного завдання за допомогою даного програмного продукту?● Чи реалізовані у даному програмному продукті (програмному коді) функції, передбачені технічним завданням на його розробку? Для дослідження інформації, що міститься на комп'ютерних носіях, експерту надається сам комп'ютерний носій, а за потреби комп’ютерний блок (комплекс комп’ютерних засобів, до складу якого входить досліджуваний носій). Для збереження наданих на дослідження носіїв інформації в робочому стані вони надаються в окремих пакуваннях. Системні блоки персональних комп’ютерів надаються в пакуваннях, що унеможливлюють доступ до носіїв інформації безпосередньо чи підключення системного блока до мережі живлення. Для встановлення відповідності програмних продуктів певним параметрам експерту надається носій з копією досліджуваного програмного продукту або програмного коду. Для дослідження робочого стану комп'ютерно-технічних засобів експерту надаються ці комп'ютерно-технічні засоби, а також технічна документація до них. З метою визначення, які саме об'єкти слід надати експерту в кожному конкретному випадку, а також як їх відбирати для дослідження, доцільно отримати консультацію експерта (спеціаліста) в галузі комп'ютерної техніки.