Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»

Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»


Дорожньо-технічна експертиза

Основні завдання дорожньо-технічної експертизи та перелік вирішуваних питань

Завданням дорожньо-технічної експертизи є:
● визначення відповідності техніко-експлуатаційних, геометричних та технічних показників автомобільних доріг нормативно-технічним вимогам;● визначення відповідності робіт з організації дорожнього руху вимогам безпеки руху.
Орієнтовний перелік питань, що вирішуються:
● Чи відповідали фактичні техніко-експлуатаційні показники (рівність, коефіцієнти зчеплення та шорсткості тощо) автомобільної дороги вимогам безпеки дорожнього руху?● Чи відповідали роботи з проведення ремонту, експлуатації та утримання доріг вимогам безпеки дорожнього руху?● Чи були невідповідності дорожніх умов вимогам нормативних документів у причинному зв'язку з подією ДТП?● Чи забезпечує організація дорожнього руху на дослідній ділянці дороги безпеку дорожнього руху?● Чи знаходяться невідповідності організації дорожнього руху у причинному зв'язку з подією ДТП?● Чи відповідали геометричні параметри автомобільної дороги вимогам нормативної документації?
Експерти лабораторії мають можливість встановити якість асфальтобетонного покриття, що було укладено на певній ділянці, яка цікавить замовника із відповіддю на питання: чи відповідає якість виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) даної ділянки (вказати розміри та розташування ділянки, що досліджується) вимогам нормативних документів? Експерти лабораторії мають можливість встановити відповідність обсягів та вартості фактично виконаних робіт на ділянці, яка підлягає дослідженню, із визначеними обсягами та вартістю виконаних робіт згідно проекто-кошторисної та звітної документації (акти виконаних робіт); Експерти лабораторії мають можливість встановити якість бетонних зразків та відповідність цієї якості згідно діючих нормативних документів руйнівним методом «на стиск»;при цьому зразки бетону можуть бути отриманні, як шляхом безпосереднього відбору вже із відлитої/відбудованої конструкції, так і шляхом виготовлення безпосереднього їх відлиття на підприємстві, що виготовляє бетон.