Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»

Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»


Біологічна експертиза

Біологічна експертиза досліджує об'єкти рослинного та тваринного походження.

Основними завданнями біологічної експертизи є:● установлення належності об'єктів тваринного та рослинного походження (далі - біологічне походження) до конкретного біологічного таксона (родини, роду, виду тощо), а також виявлення мікрооб'єктів зазначеного походження в будь-якій масі або на предметах обстановки місця події (предметах-носіях);● установлення спільної родової (групової) належності декількох порівнюваних об'єктів;● установлення належності об'єктів біологічного походження до одного цілого;● визначення біологічних характеристик стану об'єкта, у тому числі зернових та зернобобових культур (стадії розвитку організму, причин та часу змін його стану, механізму пошкодження тощо);● установлення належності об'єктів рослинного походження до наркотичних засобів.  Орієнтовний перелік вирішуваних питань:● Яка природа даного об’єкту? Якщо він рослинного походження, то яка його таксономічна належність?● Чи є на предметі-носії мікрооб’єкти рослинного походження? Якщо є, то яка їх таксономічна належність?● Чи мають об’єкти рослинного походження, що порівнюються, спільну родову (групову) належність?● Чи є дані об’єкти частинами одного цілого?● Чи могли за певний період статися ті або інші зміни в розвитку рослинного об’єкту?● Яка природа даного об’єкту? Якщо він тваринного походження, то яка його таксономічна належність?● Чи є на предметі-носії мікрооб’єкти тваринного походження? Якщо є, то яка їх таксономічна належність?● Чи мають об’єкти тваринного походження, що порівнюються, спільну родову (групову) належність?● Яка давність заселення трупа знайденими на ньому комахами (личинками комах)? У рамках біологічної експертизи встановлюється також приналежність хутра до певного виду, у тому числі у складі готових виробів – шуб, дублянок та ін. 

Презентація сектору ФХБД ЛКД ХНДІСЕ