Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»

Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»


Експертиза безпеки життєдіяльності

Основні завдання експертизи безпеки життєдіяльності та перелік вирішуваних питань

Основними завданнями експертизи безпеки життєдіяльності є:
● установлення причин та наслідків нещасного випадку, аварії;● установлення механізму нещасного випадку, аварії;● установлення відповідності дій певних осіб вимогам нормативно-технічних документів, що регламентують безпечний хід виконання робіт, тощо;● установлення причинно-наслідкового зв’язку між діями певних осіб та настанням нещасного випадку, аварії;● визначення кола осіб, діяльність (або бездіяльність) яких пов’язана з нещасним випадком;● установлення відповідності кваліфікації суб’єкта технологічного процесу характеру роботи, яка ним виконується;● установлення з технічної точки зору причинно-наслідкових зв’язків між діями (бездіяльністю) осіб та настанням події нещасного випадку, аварії тощо;● визначення відповідності фактичних умов праці на підприємстві нормативним вимогам охорони праці. Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
●  Чи відповідає конструкція механізму (обладнання, пристрої) вимогам правил охорони праці та безпеки життєдіяльності?●  Чи відповідає стан механізму (обладнання, пристрої) вимогам правил охорони праці та безпеки життєдіяльності?●  Чи відповідає досліджуване обладнання вимогам правил електробезпеки?●  У справному чи стані знаходяться запобіжні механізми блокування устаткування від виникнення нештатних умов його функціонування?●  Відповідно чи до вимог нормативних актів з охорони праці було введення в експлуатацію нового (або відремонтованого) устаткування?●  Чи були забезпечені працівники необхідними засобами індивідуального та колективного захисту? Якщо так, то чи були ці кошти належним чином випробувані?●  Яка причина нещасного випадку, аварії та які обставини її обумовили?●  Невиконання яких вимог нормативних актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності перебуває у причинному зв’язку з настанням події?●  Дії (бездіяльність) яких осіб з технічної точки зору знаходяться в причинному зв’язку з настанням події нещасного випадку (аварії і т.д.)?●  Чи відповідає організація робіт на даному виробничому ділянці вимогам охорони праці?●  Чи відповідає організація та проведення інструктажу конкретних працівників нормативним вимогам?●  Чи відповідає порядок виконання робіт нормативно-технічним вимогам?●  Які заходи безпеки повинні бути прийняті в конкретній ситуації?●  Яке навчання і перевірку знань з питань охорони праці повинні проходити працівники, які виконують конкретну роботу?●  Чи відноситься конкретна робота до категорії робіт з підвищеною небезпекою?●  Чи відноситься об’єкт (підприємство, виробнича дільниця) до об’єктів з підвищеною небезпекою?●  Чи є певна машина, механізм, устаткування машиною, механізмом, устаткуванням підвищеної небезпеки?●  На яке особа покладено забезпечення виконання тих чи інших правил охорони праці та безпеки життєдіяльності?●  Чи відповідають умови застосування конкретних речовин і матеріалів вимогам промислової санітарії?●  Який клас небезпеки речовин, що застосовуються на підприємстві?●  Чи створює дане технологічне обладнання шум або вібрацію, що перевищують допустимі норми?