Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»

Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»


Підготовка та стажування фахівців, які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта

Відповідно до Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 3 березня 2015 року № 301/5 (зі змінами та доповненнями) (далі – Положення) Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України (далі – ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса») здійснює підготовку (стажування) фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ та мають намір отримати та/або підтвердити кваліфікацію судового експерта:
за програмою підготовки з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи;за програмами підготовки з відповідних експертних спеціальностей.

Програми підготовки (стажування) передбачають проведення лекційних та практичних занять, підготовку проєктів висновків та проведення їх рецензування (у разі присвоєння кваліфікації судового експерта), рецензування копій висновків (у разі підтвердження кваліфікації судового експерта).Мінімальний обсяг програми підготовки у разі присвоєння кваліфікації судового експерта становить 40 академічних годин (програма № 1). У разі першого підтвердження кваліфікації судового експерта (програма № 2) та наступних підтверджень кваліфікації судового експерта (програма № 3) обсяг програми скорочується на 1/3 від обсягу попередньої програми.
Програми підготовки з відповідних експертних спеціальностей оприлюднені на офіційному сайті Міністерства юстиції України. 
Фахівці, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і мають намір отримати (підтвердити) кваліфікацію судового експерта, за проходження підготовки (стажування) вносять плату до ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», розмір якої визначається відповідно до кошторису витрат з урахуванням кількості навчальних годин для проведення лекційних, практичних занять та кількості годин для складання рецензій на проєкти (копії) висновків.
Вартість проведення підготовки (стажування) фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ з 1 січня 2024 року
У разі, якщо фахівець проходить підготовку (стажування) одночасно за декількома експертними спеціальностями в межах одного виду (підвиду) експертизи, загальнотеоретичну частину програм підготовки з відповідних експертних спеціальностей такий фахівець проходить одноразово.
Фахівець, який має намір вперше отримати кваліфікацію судового експерта, спочатку проходить підготовку за програмою підготовки з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи, а потім за програмами підготовки з відповідних експертних спеціальностей.
Для проходження підготовки (стажування) фахівець подає до ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса»:● заяву про допуск до проходження підготовки (стажування) згідно з додатком 3 Положення; ● копію диплома про відповідну вищу освіту другого рівня за ступенем магістра з додатком до нього (за наявності також подаються копії дипломів за іншими рівнями вищої освіти з додатками до них) (у разі присвоєння кваліфікації судового експерта); ● витяг з обліку відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості.
Телефон для отримання додаткової інформації +38 (057) 372-17-88E-mail: au.gro.esicnn%40eskpv