Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»

Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8246-768Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=YswB34EAAAAJ&hl=uk&oi=ao Scopus Autor ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211298051Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/30078550

Освіта Харківський юридичний інститут (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, спеціальність «Правознавство», кваліфікація «юрист» – 1985 р., Всесоюзний науково-дослідний інститут судових експертиз – аспірантура 1993 р., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого – докторанутра 2017 р
Науковий ступінь З 1994 року – кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.09, тема кандидатської дисертації: «Теоретичні основи та загальні положення методики комплексної криміналістичної ґрунтознавчо-трасологічної експертизи»; з 2017 року доктор юридичних наук за спеціальністю 12.00.09, тема докторської дисертації «Теоретико-правові та методологічні засади комплексних судово-експертних досліджень».
Вчене звання Старший науковий співробітник за спеціальністю «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» (атестат АС №001878 від 01.07.2001 р.). Професор (атестат АП №002834 від 29.06.2021р.).
Почесне званняЗаслужений діяч науки і техніки України (2020 рік).
Загальний стаж роботи: 46 років.Наукові інтереси: нормативно-правове регулювання судово-експертної діяльності в умовах сучасності, теоретико-правові та методологічні засади комплексних судово-експертних досліджень.
Здобутки● Нагороджена відомчою заохочувальною відзнакою – Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.● Нагороджена нагрудними знаками «За заслуги», «За заслуги у галузі судової експертизи», подяками та почесними грамотами Міністерства юстиції України.● Головний редактор збірника наукових праць «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики».● Член наукової ради наукового журналу «Архів кримінології та судових наук».● Член Координаційного бюро з проблем криміналістики, судової експертизи та юридичної психології Національної академії правових наук України. ● Член спеціалізованої вченої ради Д 64.896.01 з присудження наукового ступеня доктора наук у ННЦ ІСЕ.● Член спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.● Сертифікат проходження стажування у Литовському інституті права (2019 р.).● Сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти з англійської мови (рівень B2, Cambridge English Level 1 Certificate In ESOL International (First) Level B2).● З 1986 року науковий керівник і відповідальний виконавець більше ніж 30 наукових тем науково-дослідних робіт державного плану НДР МЮ України.● Кваліфікація судового експерта за спеціальністю: 3.1 Балістичне дослідження вогнепальної зброї та бойових припасів до неї; 3.2 Балістичне дослідження слідів зброї, слідів пострілу та ситуаційних обставин пострілу; 3.3 Дослідження холодної зброї; 4.2 Дослідження знарядь, агрегатів, інструментів і залишених ними слідів, ідентифікація цілого за частинами; 4.3 Криміналістичне дослідження транспортних засобів; 4.4 Дослідження ідентифікаційних номерів та рельєфних знаків; 8.6 Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.● Особисто виконано понад 2000 експертиз.● Нагороджена численними подяками та почесними грамотами органів державної влади та місцевого самоврядування, Національної академії наук України, Національної академії правових наук України тощо.

ПублікаціїАвтор понад 200 наукових наукових праць, серед яких: монографії, підручники; науково-методичні праці, статті у фахових виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science; тези доповідей на конференціях, семінарах, круглих столах.

Illustration

Заступник директора з наукової роботи Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Сімакова-Єфремян Елла Борисівна Ella Simakova-Yefremian