Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»

Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»


ОсвітаХарківський державний університет ім. О. М. Горького (нині – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна), спеціальність «біологія», кваліфікація «біолог, викладач біології та хімії».
Науковий ступіньКандидат біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 «біохімія» (диплом ДК № 036812 від 09.11.2006), тема кандидатської дисертації – «Стан біологічних мембран та вміст макро- і мікроелементів в організмі тварин і людини при дії етанолу».
Вчене звання Старший науковий співробітник за спеціальністю «біохімія» (атестат АС № 006864 від 28.04.2009).
Загальний стаж роботи: 42 роки (у тому числі, в судовій експертизі – 41 рік).Сфера наукових інтересів: судова експертиза, правові основи судово-експертної діяльності, теоретичні та практичні питання судової експертизи і криміналістики.
Здобутки ● Член Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, голова секції судових біологічної та ветеринарної експертиз Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України.● Член редакційної колегії фахового збірника наукових праць «Теорія та практика судової експертизи та криміналістики».● Вищий кваліфікаційний клас судового експерта (2007 р.); кваліфікація судового експерта за спеціальностями: 8.3 «Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них» (1990 р.), 9.2 «Дослідження об’єктів тваринного походження» (1999 р.).● Відзнака Національної академії наук України «За професійні здобутки», посвідчення № 1296 (Постанова Президії академії наук України від 18.10.2023).● Відомча заохочувальна відзнака – нагрудний знак Міністерства юстиції України «За досягнення у розвитку судової експертизи», посвідчення № 019 (наказ Міністерства юстиції України від 12.09.2018 № 3551/к).● Почесна грамота Міністерства юстиції України «За значний особистий вклад у розбудову правової держави та зразкове виконання службового обов’язку» № 778 (наказ Міністерства юстиції України від 27.10.2008 № 1680/7).● Пам’ятна відзнака Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», 2023 рік.

ПублікаціїНауковим доробком є більше ніж 140 наукових праць (монографії, патенти на корисну модель, статті у фахових виданнях; тези доповідей на конференціях, семінарах, круглих столах).

Illustration

Учений секретар Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

Дереча Лариса Миколаївна Derecha Larysa