8-A, Zolochivska St., Kharkiv, UA-61177

Tel: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

National Scientific Center «Ноn. Prof. М.S. Bokarius Forensic Science Institute»

8-A, Zolochivska St., Kharkiv, UA-61177

Tel: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

National Scientific Center «Ноn. Prof. М.S. Bokarius Forensic Science Institute»

Експертиза матеріалів, речовин та виробів

8.11 Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин

Основними завданнями експертизи є:

● виявлення на предметах обстановки місця події (предметах-носіях) мікрочастинок або мікрослідів певних матеріалів і речовин (частинок фарби, слідів паливно-мастильних матеріалів, слідів металізації, мікроволокон, частинок наркотичних засобів тощо);
● визначення роду (виду) матеріалів і речовин за класифікаціями, що існують у науці, техніці та на виробництві (за хімічним складом, фізичними властивостями, призначенням тощо);
● встановлення спільної родової (групової) належності матеріалів і речовин;
● встановлення походження матеріалів і речовин з певного джерела.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

● Яка природа речовини, наданої на дослідження?
● Чи є нашарування спеціальних хімічних речовин на предметах-носіях (грошових купюрах, змивах з рук тощо)?
● Чи мають надані речовини спільну родову належність?
● У документі про призначення експертизи (залучення експерта) повинен міститися дозвіл на часткове або повне (за потребою) знищення об’єкта дослідження.