8-A, Zolochivska St., Kharkiv, UA-61177

Tel: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

National Scientific Center «Ноn. Prof. М.S. Bokarius Forensic Science Institute»

8-A, Zolochivska St., Kharkiv, UA-61177

Tel: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

National Scientific Center «Ноn. Prof. М.S. Bokarius Forensic Science Institute»

Технічна експертиза документів

2.2 Дослідження матеріалів документів
Основними завданнями експертизи є:
● встановлення роду, виду (іншої класифікаційної категорії) матеріалів, на яких і за допомогою яких виконувався (виготовлявся) документ (папір, барвники, клейкі речовини тощо), та їх спільної (різної) родової (групової) належності;● визначення абсолютного часу виконання штрихів рукописних записів у документах.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
● До якого роду, виду (іншої класифікаційної категорії) належить матеріал документа (папір, клей, фарбувальна речовина штрихів записів тощо)?● Чи мають спільну родову (групову) належність матеріали даного примірника друкованої продукції або документа (папір, клей, картон, фарбувальна речовина тощо) з матеріалами, вилученими з певного місця (склад, цех, квартира тощо)?● Чи належать надані аркуші паперу до різних партій випуску?● Чи написано текст фарбою з даної ємності?● Чи виготовлений рукописний текст у той час, яким датований документ?● У який період часу був виконаний рукописний текст у наданому документі?● В один чи різні періоди часу виконано рукописні тексти в наданих документах?● Чи в один період часу були виконані рукописні текст та підпис у наданому документі?