8-A, Zolochivska St., Kharkiv, UA-61177

Tel: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

National Scientific Center «Ноn. Prof. М.S. Bokarius Forensic Science Institute»

8-A, Zolochivska St., Kharkiv, UA-61177

Tel: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

National Scientific Center «Ноn. Prof. М.S. Bokarius Forensic Science Institute»

Технічна експертиза документів

2.1 Дослідження реквізитів документів
Основними завданнями технічної експертизи реквізитів документів є:
● установлення фактів і способів унесення змін до документів (підчистка, травлення, дописка, переклеювання фотокарток, літер тощо) та виявлення їх первинного змісту;● виявлення залитих, замазаних, вицвілих та інших слабо видимих або невидимих текстів (зображень) на різних матеріалах, а також текстів (зображень) на обгорілих та згорілих документах за умови, що папір, на якому вони зображені, не перетворився на попіл;● установлення виду та ідентифікація приладів письма за штрихами;● визначення відносної давності виконання документа або його фрагментів, а також послідовності нанесення штрихів, що перетинаються;● установлення цілого за частинами документа;● установлення документа, виготовленого шляхом монтажу із застосуванням копіювально-розмножувальної та комп'ютерної техніки;● ідентифікація особи, яка надрукувала машинописний текст, виготовила зображення відтиску печатки за особливостями навичок виконавця.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
● Чи вносились у текст документа зміни? Якщо вносилися, то яким чином (підчистка, дописка, травлення, виправлення тощо) і який зміст первинного тексту?● Чи була замінена в документі фотокартка?● Чи замінювались у документі (договорі, зошиті, книзі, медичній картці тощо) аркуші?● Який зміст замаскованого (зафарбованого, забрудненого, замазаного тощо) тексту?● Який зміст знебарвленого тексту?● Чи є в даному документі (аркуші паперу) невидимий текст і якщо є, то який саме?● Чи є на документі (аркуші паперу) удавлені штрихи, утворені писальним приладом (знакодрукувальним пристроєм тощо)? Якщо є, то який зміст тексту, що утворений удавленими штрихами?● Чи є на обгорілих аркушах який-небудь текст і (або) зображення? Якщо є, то який (яке) саме?● Писальним приладом якого типу виконано рукописні тексти (підписи) у наданому документі?● Яким чином виконаний підпис від імені особи (прізвище, ім’я, по батькові), текст документа (за допомогою технічних засобів чи писальним приладом)?● Чи виконані записи писальним приладом (кульковою ручкою, ручкою з пером, олівцем тощо), наданим на дослідження?● Чи виготовлені (виконані) дані документи (фрагменти документа) у різний час?● У якій послідовності виконувались реквізити даного документа (підпис, відтиск печатки тощо)?● Чи становили раніше одне ціле надані на експертизу частини документа?● Чи належали надані на експертизу частини документа визначеному документу (накладній, видатковому касовому ордеру тощо)?● Чи виготовлено наданий документ шляхом монтажу за допомогою комп'ютерної або копіювально-розмножувальної техніки?● Чи використані для створення змонтованого документа документи, вилучені у особи (прізвище, ім’я, по батькові)?● Чи намальовано бланк документа даною особою?● Чи вирізана печатка, відтиск якої є на даному документі, певною особою?● Чи певною особою надруковано наданий машинописний текст?