8-A, Zolochivska St., Kharkiv, UA-61177

Tel: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

National Scientific Center «Ноn. Prof. М.S. Bokarius Forensic Science Institute»

8-A, Zolochivska St., Kharkiv, UA-61177

Tel: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

National Scientific Center «Ноn. Prof. М.S. Bokarius Forensic Science Institute»

Експертиза матеріалів, речовин та виробів

8.7 Дослідження спиртовмісних сумішей
Основними завданнями експертизи є:
● виявлення на предметах - носіях, виявлених при огляді місця події, слідів речовин, які містять спирт?;● встановлення природи рідини, яка надана на дослідження ( проведення органолептичних, хімічних та фізико-хімічних досліджень) ;● встановлення спільної родової (групової) належності рідин.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
● Чи є рідина, виявлена при огляді місця події, спиртовмісною ? ● Чи відповідає надана на дослідження рідина вимогам діючих в Україні стандартів?● Чи являється надана на дослідження рідина вином, горілкою або іншим алкогольним напоєм?● З якого матеріалу виготовлена та до якого типу алкогольного напою відноситься рідина ?● Чи відповідає вимогам ДСТУ надана рідина ? ● Чи відповідає за своїми характеристиками рідина у даній пляшці характеристикам напою, зазначеним на етикетці?● Промисловим чи саморобним способом виготовлена спиртовмісна рідина ?● Чи мають надані на дослідження зразки рідин, що містять спирт, спільну родову (групову ) належність ?