8-A, Zolochivska St., Kharkiv, UA-61177

Tel: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

National Scientific Center «Ноn. Prof. М.S. Bokarius Forensic Science Institute»

8-A, Zolochivska St., Kharkiv, UA-61177

Tel: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

National Scientific Center «Ноn. Prof. М.S. Bokarius Forensic Science Institute»

Експертиза матеріалів, речовин та виробів

8.5 Експертиза скла, кераміки та виробів з них
Основними завданнями є:
● виявлення на предметах обстановки місця події (предметах-носіях) мікрочастинок або мікрослідів скла або кераміки.● визначення роду (виду) матеріалів і речовин за класифікаціями, що існують у науці, техніці та на виробництві (за хімічним складом, фізичними властивостями, призначенням тощо).● встановлення спільної родової (групової) належності матеріалів і речовин.● встановлення походження матеріалів і речовин з певного джерела.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
● Чи є на предметі-носії мікрочастинки скла (кераміки)?● До якого роду (виду) належить дане скло (кераміка)?● З якого виду скла (кераміки) виготовлено даний предмет?● Чи мають дані зразки скла (кераміки) спільну родову (групову) належність?