8-A, Zolochivska St., Kharkiv, UA-61177

Tel: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

National Scientific Center «Ноn. Prof. М.S. Bokarius Forensic Science Institute»

8-A, Zolochivska St., Kharkiv, UA-61177

Tel: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

National Scientific Center «Ноn. Prof. М.S. Bokarius Forensic Science Institute»

Судово-біологічна експертиза

9.1 Дослідження об’єктів рослинного походження
Основними завданнями судово-біологічної експертизи з дослідження об’єктів рослинного походження є:
● встановлення належності об'єктів рослинного походження до конкретного біологічного таксону (родини, роду, виду тощо);● виявлення мікрооб'єктів рослинного походження в будь-якій масі або на предметах вилучених з місця події (предметах-носіях);● встановлення спільної родової (групової) належності декількох порівнюваних об'єктів;● встановлення належності об'єктів рослинного походження до єдиного цілого;● встановлення стану дерев, наявність їх пошкоджень комахами та грибами;● визначення біологічних характеристик стану ботанічного об'єкта, у тому числі зернових та зернобобових культур (стадії розвитку, причин та часу змін його стану, механізму пошкодження), визначення причин падіння дерев.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
● Яка природа даного об'єкта? Якщо він рослинного походження, то яка його таксономічна належність?● Чи є на предметі-носії (зазначається, якому саме) мікрооб'єкти (частки) рослинного походження? Якщо є, то яка їх таксономічна належність?● Чи має дана маса (наприклад, насіння в мішку, вилучене у певної особи) та зразки, вилучені в конкретному місці (наприклад, зразки насіння з певного сховища), спільну родову (групову) належність?● Чи є дані об’єкти частинами одного цілого? Чи мають загальне джерело походження?● Чи відповідають зразки зернових (зернобобових) культур, що надані на дослідження, вимогам ДСТУ за показниками: масова частка білка; масова частка сирої клейковини; якість клейковини; число падіння; вологість; сміттєва та зернова домішки; сажкове зерно; маса 1000 насінин (зерен)?● Чи відповідають зразки зернових (зернобобових) культур, що надані для дослідження, за їх характеристиками умовам контракту на поставку?● Чи могли за певний строк статися ті або інші зміни в розвитку рослинного об'єкта (чи могла рослина за певний час вирости до наявних розмірів)?● Який вік рослини, її частин?● Чи належить дана рослина (подрібнені частки рослини) до таких, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини? Якщо так, яка її таксономічна належність?● Яка причина падіння дерева? (питання стосовно механічних пошкоджень деревини повинні вирішуватися в комплексі з експертом-трасологом).Для вирішення питань необхідно надати експерту дозвіл на повне або часткове знищення об’єктів дослідження або зміну їх властивостей.
Готуючи матеріали для дослідження, слід дотримуватись таких основних правил:
● якщо досліджувані об’єкти та об’єкти для порівняльного дослідження мають великі об’єми або маси, вони направляються експертові у вигляді зразків;● зразки сипних мас (зерно, борошно тощо) відбираються у вигляді середніх проб (1,5-2 кг);● якщо досліджується сіно або солома, то їх зразки повинні мати масу в межах 0,5 – 1 кг, відібрані зразки загортають у папір, не придавлюючи та не загинаючи стебел;● при дослідженні мікрооб’єктів експертові слід надсилати предмет-носій; ● якщо предмет-носій надати експерту немає змоги, йому слід надати можливість оглянути цей предмет чи провести його дослідження за місцезнаходженням.