8-A, Zolochivska St., Kharkiv, UA-61177

Tel: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

National Scientific Center «Ноn. Prof. М.S. Bokarius Forensic Science Institute»

8-A, Zolochivska St., Kharkiv, UA-61177

Tel: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

National Scientific Center «Ноn. Prof. М.S. Bokarius Forensic Science Institute»

Експертиза матеріалів, речовин та виробів

8.8 Дослідження ґрунтів
Об’єктами ґрунтознавчої експертизи є:
● ґрунтові нашарування на предметах-носіях; ● предмети із забрудненнями, схожими на ґрунт (одяг, взуття, транспортні засоби та їх частини, знаряддя та інструменти тощо); ● порівняльні і контрольні зразки ґрунту з ділянки місцевості або сукупності ділянок місцевості; об’єкти ґрунтово-мінерального чи ґрунтово-техногенного походження (ґрунти, гірські породи природного чи штучного походження, в тому числі, деякі будівельні матеріали – глини, піски, каміння, шлаки, крейда, гіпс, цегла; буровий шлам, чи будівельні розчини, що містять пісок, крейду тощо).
До головних завдань ґрунтознавчої експертизи належать:
● Виявлення на об’єктах-носіях нашарувань (часток) ґрунтового походження.● Встановлення природи нашарувань.● Встановлення механізму утворення ґрунтових нашарувань.● Порівняльне дослідження нашарувань із порівняльними та контрольними зразками ґрунту з місця події.● Встановлення спільної належності (родової, групової) зразків, що порівнюються.● Встановлення походження ґрунту з певної ділянки місцевості (іншого місця події).● Чи придатні дані нашарування ґрунту та зразки для порівняльного дослідження для ідентифікації за ними конкретної ділянки місцевості (дається визначення локальної ділянки місцевості з вказівкою її розмірів та меж)?● Встановлення факту забруднення навколишнього середовища.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
● Чи наявні нашарування ґрунту (об'єктів ґрунтово-мінерального походження) на предметі-носії (зазначається, на якому саме)?● Чи мають виявлені речовини ґрунтове походження?● Чи мають порівнювані об'єкти (нашарування на предметі-носії та ґрунт з місця події) спільну родову (групову) належність?● Чи походять нашарування (зазначається, які саме) з певної ділянки місцевості?● Який механізм утворення нашарувань ґрунту?● Яка характеристика місцевості, з якої походять нашарування ґрунту на об'єктах-носіях (зазначається на яких саме)?● Чи має ґрунт характерний склад, що вказує на джерело його походження?