8-A, Zolochivska St., Kharkiv, UA-61177

Tel: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

National Scientific Center «Ноn. Prof. М.S. Bokarius Forensic Science Institute»

8-A, Zolochivska St., Kharkiv, UA-61177

Tel: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

National Scientific Center «Ноn. Prof. М.S. Bokarius Forensic Science Institute»

Фототехнічна експертиза

6.1 Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення
Основними завданнями фототехнічної експертизи є:
● ідентифікація негатива за позитивом;● ідентифікація предметів, приміщень та ділянок місцевості, відображених на знімках (негативах) та відеозаписах;● визначення розмірних характеристик зображень на фотознімках (кінокадрах, відеокадрах тощо);
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
● Чи відзнятий наданий негатив даним фотоапаратом (кінознімальною камерою)?● Чи відзняті кадри наданих негативів одним і тим самим знімальним апаратом?● Чи виготовлено наданий фото- або кінодокумент з даного негатива?● Чи виготовлені дані знімки з одного негатива?● Чи виготовлено (походять) дані знімки від одного і того самого первинного зображення?● Той самий чи інший об’єкт (предмет, приміщення, ділянка місцевості тощо) зафіксовано на даних фотознімках (кінокадрах, відеозаписах), що надані для проведення експертизи?● Який вид зйомки використовувався для виготовлення даного фотознімка (натурний, репродукційний, комбінований)?● Чи виготовлено даний знімок із застосуванням фотомонтажу?● З якої відстані знято зафіксований на фотознімку об'єкт?● Які дата і час виготовлення фотознімка та дата і час його редагування?● Які розміри об'єктів, зафіксованих на фотознімку?● На якій відстані один від одного були два (декілька) зображених на знімку об'єкти?● Яке зображення було на вицвілому фотознімку?