8-A, Zolochivska St., Kharkiv, UA-61177

Tel: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

National Scientific Center «Ноn. Prof. М.S. Bokarius Forensic Science Institute»

8-A, Zolochivska St., Kharkiv, UA-61177

Tel: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

National Scientific Center «Ноn. Prof. М.S. Bokarius Forensic Science Institute»

Вибухотехнічна експертиза

5.4 Дослідження обставин і механізму техногенних вибухів
Основними завданнями експертизи з дослідження обставин і механізму техногенних вибухів є:
● установлення відповідності кваліфікації суб’єкта технологічного процесу характеру роботи, яку він виконує;● визначення відповідності фактичних умов здійснення технологічного процесу на підприємстві нормативним вимогам;● установлення причин та наслідків техногенного вибуху;● установлення механізму техногенного вибуху;● установлення відповідності дій певних осіб вимогам нормативно-технічних документів, що регламентують технологічний процес;● установлення з технічної точки зору причинно-наслідкового зв’язку між діями (бездіяльністю) певних осіб та настанням техногенного вибуху.Перед експертизою з дослідження обставин і механізму техногенних вибухів можуть ставитись й інші завдання, пов’язані з провадженням у справі, якщо для розв’язання цих завдань необхідні спеціальні знання в галузі техногенної безпеки.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
● Чи відповідає кваліфікація суб’єкта технологічного процесу характеру роботи, яку він виконує?● Чи відповідав стан технологічного обладнання та устаткування встановленим нормативно-технічним вимогам?● Чи було оснащено технологічне обладнання та устаткування засобами контролю параметрів, управління й протиаварійного захисту, якщо так,- якими?● Чи були передбачені заходи щодо зниження вибухонебезпеки технологічної системи та технологічних блоків, що входили до неї?● Чи відповідали організація та виконання робіт (навести яких) вимогам технологічного процесу?● Чи відповідав порядок організації і проведення робіт з технічного обслуговування та ремонту технологічного обладнання й устаткування вимогам нормативно-технічної документації?● Чи відповідав порядок проведення протиаварійних тренувань встановленим вимогам?● Які обставини спричинили виникнення техногенного вибуху та його наслідки?● Де розташовувався епіцентр техногенного вибуху?● Що було першопричиною виникнення техногенного вибуху?● Який механізм виникнення техногенного вибуху?● Невиконання яких вимог нормативних актів перебуває у причинно-наслідковому зв’язку з настанням події техногенного вибуху?● Дії (бездіяльність) яких осіб з технічної точки зору перебувають у причинно-наслідковому зв’язку з настанням події техногенного вибуху?