8-A, Zolochivska St., Kharkiv, UA-61177

Tel: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

National Scientific Center «Ноn. Prof. М.S. Bokarius Forensic Science Institute»

8-A, Zolochivska St., Kharkiv, UA-61177

Tel: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

National Scientific Center «Ноn. Prof. М.S. Bokarius Forensic Science Institute»

Трасологічна експертиза

4.4 Дослідження ідентифікаційних номерів та рельєфних знаків
Експертиза рельєфних знаків
Основними завданнями експертизи є встановлення факту та способу змінення рельєфних знаків на різного роду виробах. .
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
● Чи піддавався зміні номер на даному екземплярі зброї, агрегатах транспортного засобу тощо?● Яким був первісний номер на об'єкті дослідження?● Яким способом був знищений або змінений номер (знак) на даному об'єкті?● Чи були на даному об'єкті маркувальні позначення?● Чи піддавались зміні маркувальні позначення на даному об'єкті?● Чи виконане маркування об'єкта із застосуванням конкретних засобів?● Об'єкти, які підлягають дослідженню, не можна очищати від забруднень, фарби чи іржі.