8-A, Zolochivska St., Kharkiv, UA-61177

Tel: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

National Scientific Center «Ноn. Prof. М.S. Bokarius Forensic Science Institute»

8-A, Zolochivska St., Kharkiv, UA-61177

Tel: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

National Scientific Center «Ноn. Prof. М.S. Bokarius Forensic Science Institute»

Трасологічна експертиза

4.2 Дослідження знарядь, агрегатів, інструментів і залишених ними слідів, ідентифікація цілого за частинами
Експертиза вузлів та петель
У більшості випадків об'єктами досліджень є вузли та петлі, що виконані (утворені) на мотузках, ременях тощо.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
● До якого виду належить даний вузол, чи не має він ознак, що вказують на професію виконавця?● Чи не належать декілька вузлів до одного виду?● Чи є вузол простим (професійним)?● Які професійні навички має особа, що зробила вузол (петлю)?● Чи є особа, що зробила вузол (петлю), правшею (шульгою)?● Чи є однаковим спосіб виконання вузлів (петель)?● Перед направленням об'єкта на експертизу доцільно сфотографувати вузол з усіх боків за правилами масштабної зйомки для усунення труднощів дослідження у випадках, коли в процесі експертизи проводитимуться експерименти (розв'язування і зав'язування вузла тощо).● Слідчому розв'язувати вузол забороняється.● Коли знімають петлю з трупа, мотузку розрізають, не пошкоджуючи вузол. Кінці мотузки у місцях відрізу перев'язують мотузком (відмічають).
Експертиза слідів злому, інструментів, виробів масового виробництва
Основними завданнями експертизи є:
● установлення конкретного екземпляра або виду (характерних особливостей) знаряддя, інструмента, агрегату за слідами його дії;● установлення механізму (способу) злому (іншої дії), напрямку, в якому проводився злом перешкоди (з внутрішнього або зовнішнього боку), типу (виду) виробу, що залишив слід, способу його виготовлення тощо.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
● Чи даним знаряддям (інструментом) було вчинено злом або іншу дію (зрубано дерево, спиляно гілку, перекушено дріт тощо)?● Чи не залишено сліди злому, вилучені з різних місць подій, тим самим знаряддям?● Одним чи декількома знаряддями було вчинено злом?● Знаряддям якого виду вчинено злом?● З якого боку (внутрішнього чи зовнішнього) було вчинено злом перешкоди (стіни, вікна, ґрат тощо)?● Яким способом розділено предмет (шляхом розрізування, розрубування, розпилювання, свердління тощо)?● Чи виготовлено виріб за допомогою заводського обладнання?● Чи виготовлений(і) даний виріб (дані вироби) масового виробництва на певному агрегаті (прес-формі, штампі тощо)?● Знаряддям (інструментом) якого виду проведено обробку виробу?● Заводським чи саморобним способом закупорені пляшки?● Яким способом відкривались або закупорювались пляшки (інша тара)?● Яким способом (заводським чи саморобним) наклеювались етикетки (контрольні марки)?● Чи переклеювалися етикетки (контрольні марки)? Для дослідження, як правило, експерту надається(ються) предмет (предмети) зі слідами.Як виняток, можуть бути надані зліпки з об'ємних об'єктів. Якщо об'єкт є громіздким (наприклад, прес), надаються його слідоутворювальні деталі.
Експертиза замикальних та запобіжних (контрольних) пристроїв (засобів)
Об'єктами експертизи є замки та інші замикальні пристрої, пломби, контрольні пристрої (засоби).Основними завданнями експертизи є встановлення факту і способу відмикання (злому) пристрою, видів предметів, що були використані для цього, ідентифікація цих предметів, а для пломб, крім того, - ідентифікація пломбувальних лещат, факту переклеювання паперових контрольних засобів.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
● Чи справний механізм замка? Якщо ні, то в чому полягає несправність?● Чи був відімкнений замок сторонніми предметами (відмичками, підібраними або підробленими ключами)?● У який спосіб відімкнений (зламаний) замок? ● У якому стані (замкненому, відімкненому) був замок у момент його пошкодження?● Чи можливо відімкнути даний замок за допомогою інструмента (предмета), що був вилучений у особи (прізвище, ім’я, по батькові)?● Знаряддям якого виду зламано замок?● Чи зламано замок знаряддям, вилученим у особи (прізвище, ім’я, по батькові)?● Чи відмикався замок за допомогою даного ключа (відмички)?● Чи є на ключі-оригіналі ознаки, характерні для виготовлення його копії або зліпка?● Чи була обтиснена пломба даними пломбувальними лещатами?● Чи одними пломбувальними лещатами були обтиснені пломби?● Чи розкривалась і обтискувалась повторно пломба після її обтиснення пломбувальними лещатами?● У який спосіб і за допомогою якого знаряддя була розкрита і повторно обтиснена пломба?● Знаряддям якого виду розкривалась пломба?● Який зміст цифрових та буквених знаків на контактних поверхнях пломби?● Чи не розкривалась пломба наданим знаряддям?● Чи були додержані правила пломбування при накладанні даної пломби?● У який спосіб відмикався (знімався) та повертався на місце даний контрольний пристрій? Якщо об'єктом дослідження є замки, експерту, крім замків, направляються відмички й інші предмети, які могли використовуватися для відмикання або злому замка, а також усі ключі від цих замків.Для вирішення питання про те, чи розкривалась пломба, надаються сама пломба, пломбувальні лещата, якими її повинні були пломбувати, або експериментальні пломби, обтиснені цими лещатами.Щоб забезпечити проведення експертних експериментів, слід надати експертові 10-15 необтиснених пломб, аналогічних тим, що досліджуються, а також зразки матеріалів (дріт, шпагат, шнур), які використовувались при опломбовуванні.
Експертиза цілого за частинами
Експертизою встановлюється, чи мають частини предмета (знайдені уламки, шматки, осколки тощо) спільну лінію (поверхню) розділення, тобто чи становили вони раніше одне ціле.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
● Чи становили знайдені частини єдине ціле (чи є осколки скла частинами розсіювача фар даного автомобіля, чи відколота дана тріска від певного поліна тощо)?● Яким способом відокремлено від предмета його частину?● Який механізм відокремлення від предмета його частини (частин)?● Чи становили складно-складове ціле конструктивні частини об'єкта?● До якого виду належить предмет, частина якого вилучена з місця події?● На експертизу надаються всі знайдені частини, які, можливо, раніше складали один предмет.
 Експертиза механічних пошкоджень одягу
При дослідженні встановлюються характер пошкоджень та механізм їх утворення, вирішуються питання, пов'язані з ідентифікацією (ототожненням) знаряддя за пошкодженнями, що є на даному одязі тощо. Окрему групу становлять питання, що пов'язані з установленням належності єдиному цілому частин одягу, що досліджується.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
● Чи є на одязі, що наданий для дослідження, пошкодження?● Який механізм утворення пошкоджень на одязі?● Чи є пошкодження на одязі розривом, розрізом, розрубом тощо?● Знаряддям (предметом) якого виду утворені пошкодження одягу?● Чи є сліди тертя, тиску, волочіння тощо на одязі, що наданий для дослідження?● Чи утворені пошкодження на одязі предметами, що надані для дослідження?● Чи належать одному цілому частини одягу, що надані для дослідження?● Дослідження пошкоджень одягу, пов'язаних з одночасним спричиненням тілесних ушкоджень людині, належить до компетенції судово-медичної експертизи.● Одяг, що надається для дослідження, повинен бути в сухому вигляді. Потрібно вказувати, чи піддавався одяг, що наданий для дослідження, після події пранню, ремонту, чищенню тощо.
Експертиза нашарувань на одязі (взутті)
Експертизою у комплексі з експертами інших спеціальностей можуть вирішуватися питання щодо дослідження нашарувань на одязі (взутті) - ґрунту, плям зелені, фарби, паливно-мастильних матеріалів тощо.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
● Який механізм утворення нашарувань ґрунту (плям зелені, фарби, паливно-мастильних матеріалів тощо)?● Яка послідовність утворення нашарувань на одязі?