8-A, Zolochivska St., Kharkiv, UA-61177

Tel: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

National Scientific Center «Ноn. Prof. М.S. Bokarius Forensic Science Institute»

8-A, Zolochivska St., Kharkiv, UA-61177

Tel: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

National Scientific Center «Ноn. Prof. М.S. Bokarius Forensic Science Institute»

Експертиза зброї

3.3 Дослідження холодної зброї
Основними завданнями дослідження холодної зброї є:
● установлення належності до холодної зброї виробів колючої, ріжучої, рублячої, ударно-роздробляючої дії, способу їх виготовлення, визначення типу, виду, зразка (для виробів промислового виробництва) холодної зброї або конструктивно подібного до неї виробу тощо.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
● Чи є даний предмет холодною зброєю?● Якщо є, то до якого виду холодної зброї він належить?● Яким способом виготовлено предмет, вилучений у підозрюваного?● До якого зразка належить наданий штик (кортик, шабля тощо)?● Чи є даний предмет заготовкою холодної зброї?