8-A, Zolochivska St., Kharkiv, UA-61177

Tel: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

National Scientific Center «Ноn. Prof. М.S. Bokarius Forensic Science Institute»

8-A, Zolochivska St., Kharkiv, UA-61177

Tel: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

National Scientific Center «Ноn. Prof. М.S. Bokarius Forensic Science Institute»

Мистецтвознавча експертиза

15.1 Мистецтвознавчі дослідження
Основними завданнями мистецтвознавчої експертизи є:
● проведення атрибуції твору (характеристика, встановлення автора твору, періоду створення роботи, належності до певної школи тощо);● встановлення культурної цінності, що має художнє, історичне, етнографічне та наукове значення;● визначення оціночної або страхової вартості як об’єкту, так і витрат на його реставрацію;● належність об’єктів до комуністичної та націонал-соціалістичної (нацистської) символіки, до продукції порнографічного характеру та до такої, що пропагує культ насильства та жорстокості.
Орієнтований перелік вирішуваних питань:
● Чи належить наданий на дослідження предмет до культурних цінностей, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення?● Чи є наданий на дослідження твір автентичним?● Хто є автором наданого на дослідження твору мистецтва?● Чи підлягав даний твір мистецтва реставрації (який фрагмент тощо)?● Яку вартість має твір мистецтва, що досліджується?● Яка загальна вартість наданих на дослідження об’єктів станом на момент вчинення правопорушення (вказати дату)?● Чи містять надані на дослідження об’єкти зображення комуністичної символіки?● Чи містять надані на дослідження об’єкти зображення націонал-соціалістичної (нацистської) символіки?● Чи носить інформація, що міститься на наданих на дослідження носіях, порнографічний характер?● Чи носить інформація, що міститься на наданих на дослідженнях носіях, характер дитячої порнографії?● Чи містяться на наданому носії інформації твори, що пропагують культ насильства та жорстокості?