8-A, Zolochivska St., Kharkiv, UA-61177

Tel: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

National Scientific Center «Ноn. Prof. М.S. Bokarius Forensic Science Institute»

8-A, Zolochivska St., Kharkiv, UA-61177

Tel: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

National Scientific Center «Ноn. Prof. М.S. Bokarius Forensic Science Institute»

13.4 Дослідження, пов’язані з промисловими зразками
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
● Які ознаки промислового зразка є суттєвими?● Чи відповідає промисловий зразок за патентом України (номер) умові патентоздатності "новизна" відповідно до матеріалів справи?● Чи використано у виробі (назва) всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України (номер)?