8-A, Zolochivska St., Kharkiv, UA-61177

Tel: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

National Scientific Center «Ноn. Prof. М.S. Bokarius Forensic Science Institute»

8-A, Zolochivska St., Kharkiv, UA-61177

Tel: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

National Scientific Center «Ноn. Prof. М.S. Bokarius Forensic Science Institute»

Комп'ютерно-технічна експертиза

10.9 Дослідження комп’ютерної техніки та програмних продуктів
До основних завдань експертизи комп’ютерної техніки і програмних продуктів належать:
● установлення робочого стану комп’ютерно-технічних засобів;● установлення обставин, пов’язаних з використанням комп’ютерно-технічних засобів, інформації та програмного забезпечення;● виявлення інформації та програмного забезпечення, що містяться на комп’ютерних носіях;● установлення відповідності програмних продуктів певним версіям чи вимогам на його розробку.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
● Чи міститься на даному носії інформація стосовно (зазначити, яка інформація цікавить) і у якому вигляді?● Чи містить носій досліджуваного комп’ютера інформацію про певні (зазначити, які саме) дії користувача?● Чи піддавався досліджуваний накопичувач певним процедурам з метою знищення інформації?● Чи могла бути створена зазначена інформація на цьому комп’ютері чи вона перенесена з іншого носія?● Яким чином інформація (зазначити, яка саме) перенесена до досліджуваного комп’ютера (носія)?● Яка технологія та хронологія створення електронного документа (зазначити електронний документ та певний зміст)?● Які атрибути (час друку, редагування, створення, видалення тощо) файлів, що містять інформацію стосовно... (зазначити зміст)?● Чи містить накопичувач інформації досліджуваного комп’ютера певне (зазначити, яке саме - встановлене, не встановлене) програмне забезпечення?● Які функціональні несправності мають дане комп’ютерне обладнання або його окремі складові та пристрої і як ці несправності впливають на роботу обладнання в цілому?● Чи можливо виконання певних дій за допомогою даного програмного продукту?● Чи можливе вирішення певного завдання за допомогою даного програмного продукту?● Чи реалізовані у даному програмному продукті (програмному коді) функції, передбачені технічним завданням на його розробку?