8-A, Zolochivska St., Kharkiv, UA-61177

Tel: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

National Scientific Center «Ноn. Prof. М.S. Bokarius Forensic Science Institute»

8-A, Zolochivska St., Kharkiv, UA-61177

Tel: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

National Scientific Center «Ноn. Prof. М.S. Bokarius Forensic Science Institute»

Теплотехнічна експертиза

10.30 Теплотехнічні дослідження
Основними завданнями теплотехнічної експертизи є:
● визначення характеристик та параметрів об’єктів, пов’язаних з виробництвом, транспортуванням, постачанням та використанням (споживанням) теплової енергії;● визначення відповідності теплотехнічного обладнання систем теплопостачання, опалення, вентиляції та кондиціонування вимогам, які встановлені в технічних умовах, нормах, стандартах та правилах;● визначення технічного стану теплотехнічного обладнання, теплосилових установок, трубопроводів опалення з опалювальними приладами, теплообмінниками та запірно-регулювальною арматурою;● встановлення причин і наслідків аварій та відмов теплотехнічного обладнання теплоенергетичних установок, які призвели до порушення режимів теплопостачання споживачів;● встановлення причин і наслідків аварій та відмов досліджуваного устаткування, під час роботи якого відбуваються теплові процеси з відхиленням параметрів цього процесу від штатного;● встановлення режимів роботи теплових установок та механізму перебігу теплових процесів при технічній експлуатації теплотехнічного обладнання та складових елементів систем теплопостачання;● встановлення фактичних обставин виникнення та перебігу теплових процесів у теплотехнічному обладнанні, устаткуванні, машинах та механізмах та/або їх складових;● встановлення обсягу використання теплоти та/або палива на опалення, вентиляцію, водопостачання, технологічні, виробничі потреби.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
● Які фактичні технічні характеристики теплотехнічного (теплоенергетичного) обладнання, наданого на дослідження?● Чи виникли несправності теплотехнічного (теплоенергетичного) обладнання внаслідок заводських дефектів?● Яка локалізація дефектів і характер пошкоджень теплотехнічного обладнання, систем теплопостачання, теплових установок та мереж?● Який механізм виникнення та розвитку аварійного режиму роботи теплової установки?● Який фактичний обсяг спожитої теплової енергії?● Який фактичний обсяг використаної гарячої води?● Чи відповідають технічні характеристики теплоносія нормативним вимогам?● Чи здатне встановлене обладнання систем вентиляції, кондиціонування, опалення забезпечити задані параметри мікроклімату?● Чи відповідають умови експлуатації теплової (теплофікаційної) установки настановам монтажу, налагодження, експлуатації заводу виробника та нормам і правилам її експлуатації?● Чи відповідають фактичні технічні характеристики теплотехнічного обладнання після виконання робіт з монтажу, модернізації, ремонту вимогам проектної (конструкторської) документації, експлуатаційної документації підприємства-виробника, нормативних документів?● Чи відповідають фактичні параметри джерел теплопостачання (продуктивність, тиск, температура) паспортним даним та нормативним вимогам?● Чи відповідає фактичне улаштування теплових мереж конструкторській документації?● Чи відповідає фактичне улаштування вузла обліку теплової енергії нормативним вимогам?● Чи відповідає фактичне улаштування контрольно-вимірювальних приладів системи керування технологічного процесу вироблення (споживання, використання) теплової енергії значенням параметрів, встановлених відповідними технологічними картами, настановами, правилами?● Чи відповідає фактичне використання теплової енергії, теплоносія, палива, води, повітря, хладогену тощо показам приладів обліку?● Чи відповідає обладнання теплових пунктів приладами обліку та засобами вимірювальної техніки, а також організація їх експлуатації і організація обліку теплової енергії правилам обліку, відпуску, споживання і правилам користування тепловою енергією?● Чи є утворення накипу та осадових (сольових) відкладень наслідком роботи теплоенергетичного обладнання при його роботі з відхиленням від номінального? З відхиленням показників водопідготовки?