8-A, Zolochivska St., Kharkiv, UA-61177

Tel: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

National Scientific Center «Ноn. Prof. М.S. Bokarius Forensic Science Institute»

8-A, Zolochivska St., Kharkiv, UA-61177

Tel: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

National Scientific Center «Ноn. Prof. М.S. Bokarius Forensic Science Institute»

Експертиза технічного стану ліфтів

10.22 Дослідження технічного стану ліфтів та умов їх безпечної експлуатації

Основними завданнями експертизи технічного стану ліфтів є установлення:

● технічного стану та відповідності умов безпечної експлуатації ліфтів вимогам нормативно-технічних документів;
● відповідності фактичних умов експлуатації ліфтів нормативним вимогам;
● причин настання нещасних випадків, пов’язаних з експлуатацією ліфтів;
● механізму настання нещасних випадків, пов’язаних з експлуатацією ліфтів;
● відповідності дій певних осіб вимогам нормативно-технічних документів, що регламентують безпечну експлуатацію ліфтів;
● з технічної точки зору причинно-наслідкового зв’язку між причиною події, діями (бездіяльністю) певних осіб та наслідками досліджуваного випадку.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

● Чи відповідав стан ліфтового обладнання та устаткування встановленим нормативно-технічним вимогам?
● Чи було оснащено ліфтове обладнання та устаткування засобами контролю параметрів, управління й протиаварійного захисту, якщо так,- якими?
● Чи відповідали організація та виконання ремонтних робіт (навести яких) вимогам технічних регламентів безпеки?
● Чи відповідав порядок технічного обслуговування та діагностування ліфтів вимогам нормативних актів?
● Чи відповідав порядок організації і проведення робіт з технічного обслуговування та ремонту ліфтового обладнання й устаткування вимогам нормативно-технічної документації?
● Які обставини спричинили виникнення досліджуваної події?
● Який механізм виникнення досліджуваної події?
● Невиконання яких вимог нормативно-технічних актів перебуває у причинно-наслідковому зв’язку з настанням досліджуваної події?
● Дії (бездіяльність) яких осіб з технічної точки зору перебувають у причинно-наслідковому зв’язку з настанням досліджуваної події?