8-A, Zolochivska St., Kharkiv, UA-61177

Tel: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

National Scientific Center «Ноn. Prof. М.S. Bokarius Forensic Science Institute»

8-A, Zolochivska St., Kharkiv, UA-61177

Tel: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

National Scientific Center «Ноn. Prof. М.S. Bokarius Forensic Science Institute»

Електротехнічна експертиза

10.18 Дослідження технічної експлуатації електроустаткування

До основних завдань електротехнічної експертизи належать:

● встановлення причин виникнення аварійних режимів в електричних мережах та електрообладнанні, вплив цих режимів на роботу електроприладів та електробезпеку людини, аналіз роботи електроустановок та їх відповідність нормативним вимогам.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

● Чи відповідає виконання електрообладнання даному середовищу?
● Визначити технічні характеристики електрообладнання, що надане на дослідження?
● Чи були електроустановка, електроприлад чи електромережа у справному стані? Якщо ні, то які причини несправності?
● Чи виникли несправності внаслідок заводських дефектів, чи до несправностей призвела експлуатація з порушенням вимог заводу-виробника?
● Чи суперечив стан електропроводки об’єкта нормативним вимогам?
● Чи відповідає перетин жил електропроводів струмовому навантаженню та потужності об’єктів споживача?
● Чи відповідають характеристики влаштувань електрозахисту (плавкого запобіжника, автоматичного вимикача тощо) нормативним вимогам?
● Чи мають улаштування електрозахисту зміни та переробки конструкції? Якщо так, то як це позначилось на їх характеристиках?
● У якому стані були на об’єкті пристрої заземлення та захисту від блискавки? Чи відповідали вони нормативним вимогам?
● Чи мають струмопровідні частини електрообладнання ознаки аварійних явищ (оплавлення, сліди струмоперевантаження, короткого замикання тощо)?
● Яка причина виникнення короткого замикання в електрообладнанні споживача?
● Який механізм виникнення та розвитку аварійного режиму роботи електроустановки?
● Чи спрацювало улаштування електрозахисту при аварійному режимі електроустановки? Якщо ні, то чим це викликано?
● Чи відповідають електромережа та підключення електролічильника споживача нормативним вимогам?
● Чи дозволяла схема підключення споживача користуватися електроенергією поза приладом обліку?
● Які межі відхилення напруги в мережі споживача допускаються нормативними документами?
● Чи відповідає електрообладнання з існуючими елементами електрозахисту нормативним документам?