8-A, Zolochivska St., Kharkiv, UA-61177

Tel: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

National Scientific Center «Ноn. Prof. М.S. Bokarius Forensic Science Institute»

8-A, Zolochivska St., Kharkiv, UA-61177

Tel: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

National Scientific Center «Ноn. Prof. М.S. Bokarius Forensic Science Institute»

Дорожньо-технічна експертиза

10.16 Дорожньо-технічні дослідження

Основними завданнями дорожньо-технічної експертизи є:

● визначення відповідності техніко-експлуатаційних, геометричних та технічних показників автомобільних доріг нормативно-технічним вимогам;
● визначення відповідності робіт з організації дорожнього руху вимогам безпеки руху.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

● Чи відповідають фактичні техніко-експлуатаційні показники (рівність, коефіцієнти зчеплення та шорсткості тощо) автомобільної дороги вимогам безпеки дорожнього руху?
● Чи відповідають роботи з проведення ремонту, експлуатації та утримання доріг вимогам безпеки дорожнього руху?
● Чи були невідповідності дорожніх умов вимогам нормативних документів у причинному зв'язку з подією ДТП?
● Чи забезпечує організація дорожнього руху на дослідній ділянці дороги безпеку дорожнього руху?
● Чи відповідають геометричні параметри автомобільної дороги вимогам нормативної документації?
● Чи відповідають фізико-механічні властивості асфальтобетону вимогам державних стандартів та будівельних норм?
● Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) автомобільних доріг обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або звітною документацією?